Wil Baaijens: “Lemmen claim”.

GraverMaat: Wil Baaijens, Grave Politiek, reageert op uitlatingen in de Gelderlander van de kersverse wethouder Lemmen (VVD).

Juist of niet juist. That’s the question?

Bestuurskracht, bestuurlijke professionaliteit, transparant beleid, duidelijke en betrouwbare  communicatie en informatie naar de burgers toe zijn veel van de genoemde en geroemde slogans van de raad, de burgemeester en wethouders van de gemeente Grave.

In het interview van Herman Wissink (De Gelderlander van 9-6-2020) met onze nieuwe en  daadkrachtig overkomende wethouder Lemmen over een mogelijke gemeentelijkeaansprakelijkheid door de negatieve rol van de gemeente in het faillissement van de scheepswerf, althans volgens het concluderend advies van Procureur-Generaal van het parket van de Hoge Raad blijkt volgens de wethouder de huidige financiële positie van Grave er toch een stuk beter voor te staan dan sommige kritische burgers durven te beweren. Mijzelf inbegrepen.

Als Interviewer Wissink namelijk de vraag stelt: “Wat de gemeente moet doen als er daadwerkelijk een claim komt van tientallen miljoenen euro’s” antwoordt de wethouder: “De gemeente heeft een algemene reserve van tussen de 15 en 20 miljoen euro. Dus als het meer wordt….. In het ergste geval wordt Grave een artikel-12 gemeente en komen we onder curatele van de provincie. Maar ik kan me niet voorstellen dat het om tientallen miljoenen euro’s gaat”.      

Wethouder Lemmen heeft een punt als hij zich niet kan voorstellen dat de hoogte van de aansprakelijkheid tientallen miljoenen euro’s zou kunnen zijn. Maar dat de claim enkele miljoenen zal gaan bedragen is echter geen waanidee maar de waarschijnlijke en bittere waarheid. Die zullen wij als burgers op de een of andere manier moeten gaan ophoesten.

N.a.v. de door de wethouder gepresenteerde financiële informatie heb ik wel wat opmerkingen.

Op zich is het knap dat de wethouder (met slechts een afwijking van € 0 tot € 5 miljoen euro) de Algemene Reserves anno 2020 op 15 à 20 miljoen euro weet te schatten. Maar dat is in tegenspraak  met de cijfers uit de primaire begroting van 2020-2030, waar de Totale Algemene Reserves (ultimo 2020)op € € 8.159.171 gesteld wordt (blz.116). Waarbij meegenomen moet worden dat In de cijfers van de primaire begroting nog geen rekening is gehouden met de miljoenen subsidie, die grotendeels geleend moet worden ten bate van het megalomane Kranenhof-project.

Mijn vraag aan de Graafse raadsleden en de voorzitter van de Raad, burgemeester Roolvink (integriteitsbewaker): Is deoptimistische informatie van wethouder Lemmen juist of niet juist?

Met vriendelijke groet,

Wil Baaijens.

www.Gravepolitiek.nl

Een gedachte over “Wil Baaijens: “Lemmen claim”.

 • 14 juni 2020 om 15:09
  Permalink

  Wat staat er te gebeuren als de schadeclaim van de curator van de Scheepswerf wordt toegewezen ten nadele van de gemeente Grave? De nieuwe wethouder Lemmen geeft als antwoord: “De gemeente heeft een algemene reserve van tussen de 15 en 20 miljoen euro.” De heer Baaijens wil weten of deze informatie m.b.t. de algemene reserve een juiste is of niet.

  In reactie op de vraag van de heer Baaijens wil ik het volgende antwoorden. In maart 2018 ben ik voor het eerst in mijn leven raadslid geworden. Het eerste financiële rapport van de gemeente Grave dat ik onder ogen kreeg, was de jaarrekening 2017 van de gemeente Grave, waar wij als gemeenteraad ons over moesten buigen. Zie bladzijde 63 van de jaarrekening 2017: Op 31 december 2017 bedroeg de algemene reserve € 10.466.031.

  Nu zijn we een paar jaar verder. In de programmabegroting 2020-2023 (pagina 116) staat dat de algemene reserve per ultimo 01-01-2020 € 8.236.171 bedraagt. Een daling van dik 20 procent! Overigens moet je bij dit getal ook nog het besluit van Sportpark Kranenhof betrekken, bijv. zo is er een egalisatiereserve ter hoogte van 1.3 miljoen euro ingesteld ten koste van de algemene reserve. Dat gaat er dus ook nog af. De financiering van het Sportpark is in de begrotingscijfers van 2020 NIET meegenomen.

  Overigens zijn de documenten waar ik naar verwijs openbare informatie en daarmee verifieerbaar voor geïnteresseerden.

  De stelling van de wethouder is dus kort gezegd een onjuiste.

  Hartelijke groet,

  Roland Eijbersen
  Raadslid

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: