Curator faillissement Scheepswerf Grave geeft opdracht een onderzoek te doen naar de schade die Grave heeft veroorzaakt.

GraverMaat: Onze fractievoorzitter Ben Litjens kreeg vandaag een brief van curator Machielsen van VAN AS Advocaten omdat zijn bedrijf BL Litjens een vordering heeft ingediend ter verificatie in het faillissement van Scheepswerf Grave.

De foto boven dit artikel komt uit mijn archief.

Als u op de tag De zaak Scheepswerf Grave/Gemeente  Grave klikt boven dit artikel krijgt u een historisch overzicht te zien. 

Dit bericht is inmiddels meer dan 800 keer gelezen.

De curator schreef het volgende in een tussentijds bericht over de gang van zaken:

Geachte heer / mevrouw,

Aangezien u een vordering heeft ingediend ter verificatie in het faillissement van Scheepswerf Grave informeer ik u hiermee als volgt.

Zoals u mogelijk weet heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch op 19 februari 2019 geoordeeld dat de gemeente Grave onrechtmatig heeft gehandeld jegens Scheepswerf Grave en aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het faillissement en daarmee het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg vernietigd.

Het Gerechtshof heeft voor wat betreft de vaststelling van de omvang van de schade verwezen naar een zogenaamde schadestaatprocedure. Dat is een aparte procedure die nog opgestart moet worden en waarbij aan de hand van een deskundigenverklaring de schade zal worden vastgesteld. Ter voorbereiding op die procedure heb ik met instemming van de rechter-commissaris recentelijk opdracht gegeven aan prof. drs. J. van Kollenberg (Universiteit Tilburg / BDO Accountants) een onderzoek te doen naar de schade die de gemeente door haar onrechtmatige handelen heeft veroorzaakt. De verwachting is dat het schaderapport medio april gereed zal zijn. De verwachting is dat de schade in de miljoenen zal lopen en mocht de schade aan de boedel worden vergoed dan verwacht ik dat alle crediteuren kunnen worden voldaan.

De gemeente is tegen de uitspraak van het Gerechtshof in cassatie gegaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zowel de gemeente als ondergetekende hebben inmiddels daartoe de nodige processtukken ingediend bij de Hoge Raad. De Advokaat-Generaal zal begin mei 2020 een conclusie nemen en daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend maar vermoedelijk ergens dit jaar.

Mocht de Hoge Raad het cassatieverzoek van de gemeente Grave afwijzen dan zal direct daarna voornoemde schadestaatprocedure worden opgestart. Tevens zal er dan in het faillissement een verificatievergadering worden gepland waarin de vorderingen van crediteuren worden vastgesteld. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: