Graafse Meedenker Leo de Vreede: Weer een opiniepeiling? En dan?

GraverMaat: Leo de Vreede heeft een ingezonden brief geschreven in de ARENA.

Leo schrijft dat er geen referendum gehouden kan worden.

Maar dat kan wel als een meerderheid van de gemeenteraad eerst een referendumverordening wil opstellen.

Maar de gemeenteraad zal niet voor deze route kiezen. Dus dan komt er ook geen referendum.

Blijkbaar hebben de oppositiepartijen een actie gestart om op 5 november in de raadsvergadering een lijst te kunnen aanbieden met handtekeningen van mensen die een nieuwe opiniepeiling willen met de vraag of de gemeente Grave zelfstandig moet blijven of zich aansluiten bij Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Die drie zijn al vergevorderd in de voorbereiding om samen verder te gaan. Daarbij zouden Mill en Grave eenzaam achterblijven.

Actie is prima maar ook zinvol?
Het is goed dat er partijen zijn die actie willen ondernemen en dat de inwoners daarbij worden betrokken. Veel inwoners zullen ook al een antwoord hebben op de vraag die in een opiniepeiling nog moet worden gesteld. Maar of die vraag ook wordt gesteld hangt af van de reactie van de gemeenteraad op de handtekeningenactie. LPG heeft met 6 stemmen al te kennen gegeven niet aan een opiniepeiling te willen meewerken.

Hoe wordt die eventuele opiniepeiling gehouden? Tenzij het kabinet sneuvelt en er nieuwe verkiezingen komen is een combinatie met verkiezingen niet mogelijk. Worden de inwoners, die ongeveer 5 jaar informatieachterstand hebben op de raadsleden nog vooraf geïnformeerd? Gaan de politieke partijen campagne voeren voor die opiniepeiling? Hoeveel tijd gaat dat kosten en die tijd is er eigenlijk niet

Is opiniepeiling nog zinvol?
Hoe dan ook, uiteindelijk zal deze gemeenteraad iets met het resultaat van de opiniepeiling moeten doen. Een bindend referendum kan niet. Alle fracties in de raad hebben al een standpunt over de bestuurlijke toekomst en zullen geneigd zijn de opiniepeiling in hun richting uit te leggen en dat zal wel lukken ook. Een nieuwe opiniepeiling zal daarom aan de verhoudingen in de gemeenteraad niets veranderen. Alle fracties hopen via een opiniepeiling op steun van hun al gevormde mening.

Kunnen we dan niet beter die opiniepeiling overslaan en op 5 november de gemeenteraad dwingen direct een uitspraak te doen over het al dan niet aansluiten bij de andere gemeenten in het Land van Cuijk? Op die manier gaat niet opnieuw tijd verloren en kan de aandacht worden gericht op de wijze waarop de nieuwe gemeente moet worden ingericht. Dat moet dan echt samen met de inwoners worden gedaan. Het houdt meer in dan af en toe een opiniepeiling.

Het is jammer dat de gemeenteraad voor het blok moet worden gezet en dat had moeten en kunnen worden vermeden. In het kader van de motiemarkt heb ik daar wel een idee voor aangeleverd, maar daar is niet op ingegaan. De oppositie heeft voor de confrontatie gekozen. Jammer maar iets is beter dan niets.

Welke uitslag kan worden verwacht?
Van LPG is bekend dat zij met 6 stemmen nog steeds tegen één gemeente Land van Cuijk is. Een samengaan met Cuijk en Mill is wel aanvaardbaar, maar wie gelooft nog in de haalbaarheid daarvan?

VPGrave, D66 en Liberaal Land van Cuijk zijn met 4 stemmen wel voor die ene gemeente. Keerpunt 2010 heeft inhoudelijk dat ook altijd de aangewezen weg gevonden, maar wil nu een bindend referendum en dat kan niet. De VVD houdt zich in de discussie nogal stil. De vertegenwoordiger in de gemeenteraad is persoonlijk voor zelfstandigheid maar de partij vond voor de verkiezingen CGM een aanvaardbare tussenstap. Uiteindelijk zou de opiniepeiling grote invloed hebben op de VVD.

Hoe VVD en Keerpunt 2010 zullen stemmen als zij om een eenduidige uitspraak worden gevraagd durf ik daarom niet te voorspellen.

Het CDA neemt met 3 stemmen een sleutelpositie in. Tot en met het verkiezingsprogramma was die partij voorstander van één gemeente Land van Cuijk. Dat standpunt is nooit verlaten. In het kader van de collegeonderhandelingen is vastgelegd dat in deze bestuursperiode hier niet aan zou worden meegewerkt. Als het CDA vasthoudt aan het bestuursakkoord kiest de raad voor zelfstandigheid, maar verloochent die partij het eigen programma. Nu kiezen voor één gemeente betekent dan ook een doorbreken van het bestuursakkoord. Nu is daar wel aanleiding voor omdat de optie CGM, die in het bestuursakkoord een belangrijke rol speelde, is vervallen.

Het houden van een opiniepeiling is strikt genomen al een doorbreking van dit akkoord. Dat LPG zich al tegen zo’n opiniepeiling heeft verklaard is dan ook consequent.
Als het CDA toch kiest voor het eigen standpunt en voor de ene gemeente Land van Cuijk stemt hangt de uitslag af van de houding van VVD en Keerpunt 2010 en die is ongewis.
Doet het er toe of je nu aan de raad vraagt een opiniepeiling te houden of om direct te kiezen tussen één Land van Cuijk of een zelfstandig Grave

Eigenlijk maakt het niet zoveel uit welke vraag je nu aan de raad stelt. Het kiezen voor een nieuwe opiniepeiling betekent alleen maar nieuw uitstel van de echte beslissing. En intussen gaan de andere gemeenten zonder ons gewoon verder. Is dat wat we willen? Natuurlijk brengt het afdwingen van een concrete uitspraak een risico met zich mee. Iets minder dan de helft van de raad zal dan vinden dat er een verkeerde beslissing is genomen. Maar in dit geval is zelfs een verkeerde beslissing beter dan geen beslissing.

Mijn conclusie
In het proces van een keuze maken tussen de mogelijke combinaties van gemeenten in het land van Cuijk zijn de beeld- en oordeelsvormende fasen gepasseerd. Het is nu aan de gemeenteraad beslissing te nemen. Daarmee is het ook te laat voor een opiniepeiling als onderdeel van de meningsvorming in de fracties. Ik heb dan ook geen behoefte aan een nieuwe opiniepeiling als basis voor een raadsbesluit. Toch zal ik mijn handtekening op het verzoek plaatsen, zij het bij gebrek aan beter. Ik hoop dan maar dat de raad in zijn beoordeling van het verzoek om een opiniepeiling zelf zal zeggen dat dan net zo goed een directe uitspraak kan worden gedaan.

Slot
Ik benieuwd hoe dat op 5 november allemaal moet. De agenda is al vol met de begroting en de ombuigingsronde. Daarnaast zijn er al agendapunten als de herontwikkeling van de scheepswerf. Een aantal andere ruimtelijke plannen kan gemakshalve in de commissie als A-stuk worden bepaald, zodat daarover geen discussie nodig is. Dan zouden ook de moties als opbrengst van de motiemarkt nog aan de orde moeten komen. En dan zou het aanbieden van de handtekeningen, en liefst met een zinnig gesprek daarover, ook nog een plaats moeten krijgen.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: