Alle 11 fout met de LPG.

GraverMaat: De oppositie reageert op de 11 stellingen van de LPG o.a. ook op Facebookberichten.

Alle 11 fout met de LPG

1. Afstand bestuur – inwoners wordt groter.

De afstand tussen het bestuur en de inwoners blijft gelijk of wordt kleiner. Het bestuur van de gemeente bestaat niet alleen uit de burgemeester, wethouders en ambtenaren. Het bestuur bestaat ook uit de gemeenteraad, waarin politieke partijen met hun achterban vertegenwoordigd zijn. Bovendien gaat de nieuwe gemeente Land van Cuijk werken met kernendemocratie, waarmee de afstand tussen bestuur en inwoners juist kleiner wordt.

2. Hoe groter de gemeente, hoe hoger de gemiddelde uitgave per inwoner.

De gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden in Grave: € 730
De gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden in Cuijk: € 658
De gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden in Boxmeer: € 621.                                                                                                             De gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden in Land van Cuijk: € 659

De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in Grave: € 738
De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in Cuijk: € 667
De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in Boxmeer: € 717
De gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden in Land van Cuijk: € 721

Een grotere gemeente betekent per huishouden gemiddeld minder belasting betalen aan de gemeente.

3. Herindeling leidt niet automatisch tot betere dienstverlening.

Niet herindelen leidt niet automatisch tot betere dienstverlening. Met de voorstellen die dit college, met een LPG-wethouder financiën, wordt juist voorgesteld om de dienstverlening te versoberen om het financieel allemaal rond te krijgen.

4. De inwoners van de gemeente Grave hebben in de objectieve peiling niet gekozen voor 1 Land van Cuijk.

Een meerderheid van de mensen die gestemd hebben willen iets anders dan Grave als zelfstandig gemeente. Omdat de optie CGM niet meer realistisch is, moet er een nieuwe peiling komen.

5. Eén grotere organisatie betekent weliswaar minder burgemeesters, wethouders en raadsleden maar meer ambtenaren, hogere salarisschalen en meer managementlagen.

Per saldo zijn er ongeveer evenveel ambtenaren en wellicht zelfs iets minder. Er verdwijnen ook functies omdat er geen afstemming meer nodig is tussen de gemeente over verschillend beleid. Bovendien krijgt een grotere gemeente per ambtenaar meer geld van Den Haag dan een kleinere gemeente. Er is op dit vlak geen verschil in de kosten.

6. Herindeling leidt niet tot minder samenwerkingsverbanden. Deze blijven nodig voor de grotere opgaven (Jeugdzorg, WOZ, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst enz.).

Het aantal inwoners van een gemeente bepaalt de zwaarte van de stem binnen zo’n samenwerkingsverband. Met grote gemeenten zoals Oss (91.450), Den Bosch (154.200) en Meierijstad (80.800) telt wat men in Grave (12.483) vindt absoluut niet mee. Een grote gemeente Land van Cuijk (met Grave en Mill & St. Hubert) heeft ongeveer 89.000 inwoners. Dan doe je weer mee in de regio. Kleiner blijven betekent dat de anderen in de regio voor jou beslissen.

7. Positie in de regio is ook met samenwerkingsverbanden te versterken.

Als dat zo is, waarom hebben de raadsleden van LPG in regionaal verband de afgelopen jaren alleen het omgekeerde gepredikt?

8. Gemiddelde niveau van voorzieningen in het Land van Cuijk is lager dan in Gemeente Grave.

Alle andere gemeenten in het Land van Cuijk hebben een theater. Alle andere gemeenten hebben een hoger onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen (per m2). Alle andere gemeenten hebben een hoger onderhoudsniveau voor de wegen (per m2). In alle andere gemeenten zijn tenminste dezelfde voorzieningen aanwezig als in de gemeente Grave en vaak nog meer.

9. Er is geen enkele noodzaak tot herindeling, noch financieel noch bestuurlijk.

De LPG-wethouder van financiën heeft tot nu toe alleen begrotingen gepresenteerd die meerjarig niet sluitend waren. Begrotingen waarbij er structureel meer uit wordt gegeven dan dat er binnenkomt. Er is geen enkele visie op beheersing van de kosten, bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Alle onderzoeken, inclusief het Partner+Pröpper onderzoek dat mede vanuit LPG- kringen is ontstaan, concludeert dat de gemeente Grave als zelfstandige gemeente niet voldoende bestuurskrachtig is.

10. Voor kernendemocratie is geen herindeling nodig.

Nagenoeg iedere partij in de gemeente Grave was voor kernendemocratie, met uitzondering van de VVD. Waarom heeft de LPG met hun coalitiepartner CDA hier dan nog geen enkel voorstel toe gedaan? Waarom hebben de LPG en CDA dan voor een participatienota gestemd die inhoudt dat er juist geen kernendemocratie komt, maar het gemeentebestuur alleen hoeft te reageren als de burgers ‘piepen’? Het lijkt er niet erg op dat de LPG voor kernendemocratie is, want woord en daad komen op dit vlak niet overeen.

11. Herindeling verzwakt de lokale democratie.

Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor deze stelling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: