Arena: “Meerderheid raad heeft vertrouwen in een prachtig project. “

Nieuw sportpark De Kranenhof voor EGS is een feit.

Door Freddy Klooté 
Eigenlijk was, op Ben Litjens na, iedereen het er over eens, dat het plan voor het nieuwe sportpark in Grave goed was. Een mooi plan, waar vrijwilligers, het Graafs college, onder leiding van Rick Joosten (foto), wethouder van sport en financiën, samen met zijn ambtenaren, hard aan gewerkt hebben. Het volledig energie-neutrale juweeltje zal een voorbeeld voor heel Nederland kunnen zijn. Aan zo’n geweldig project hangt natuurlijk een prijskaartje. Ruim vier miljoen euro voor de gemeente Grave. Dat bedrag wordt gehaald door de subsidie voor de verenigingen die voor veertig jaar is is gereserveerd, in één keer uit te betalen. Naast de drie voetbalclubs Estria, GVV’57 en SCV’58 zal ook de Graafse Hockeyclub van het complex gebruikmaken.

 

Wethouder Rick Joosten vertelde vorige week in de Arena dat er ook ruimte is voor de senioren door het Walking Football een plek te geven. Ook aan mensen met een beperking is gedacht. Het G-voetbal krijgt er alle ruimte. Daarnaast is er voor niet-clubgebonden sporters de gelegenheid om de conditie op peil te brengen/houden in de skills-garden. Kortom, een plan om “U” tegen te zeggen.

Reacties uit de raad
Afgelopen maandagavond was de Graafse raad aan zet om de grote knoop eindelijk door te hakken. In de raadsvergadering van februari was het voorstel al aan de orde gekomen. Diverse raadsleden kwamen toen met een aantal voorwaarden, waaraan voldaan moest worden, wilden zij zich achter het plan kunnen scharen. “Aan die voorwaarden hebben wij inmiddels voldaan”, meldde de wethouder vorige week.

Op de publieke tribune hadden zich vele EGS-leden verzameld. Ook in de gangruimte was het vol. De jeugd was rijkelijk vertegenwoordigd. Helaas voor de allerjongsten duurden de normale eerste agendapunten langer dan verwacht en bleek het al bedtijd te zijn, vooraleer met het finale debat werd begonnen.
Bij het Spreekrecht had grondlegger van dit plan, Jan Nuijen, zeven jaar geleden , als voorzitter van de jeugdafdeling van GVV’57, al de voorgeschiedenis uit de doeken gedaan. Een verhaal dat getuigde van clubliefde die opgeofferd wordt voor een zekere toekomst. Jan zag toen al in dat niet alle jeugdteams gevuld konden worden en jongens en meisjes steeds minder met leeftijdgenoten en op eigen niveau konden spelen. Na zeven jaar hard werken in de werkgroep was het grote moment nu dichtbij.

Het plan was geweldig. De complimenten aan werkroep, college en vrijwilligers vlogen over tafel. Maar. De financiën. Ben Litjens (Keerpunt 2010): “De toekomst? Ik zou er maar niet op vertrouwen”. Toen hij de heer Baaijens als deskundige in zijn toespraak aanhaalde, werd er op de publieke tribune gelachen. Ook VPGrave, bij monde van Jacques van Geest, zag het financieel niet zitten: “Als het niet lukt is de gemeente de klos. Een burgerinitiatief? Dat is het niet”. Hennie Bongers (LLvC) was heel wat positiever over de toekomst: “Het plan heeft acceptabele risico’s. Dankzij de stuurgroep en een beter plan”. Hij had nog verder gedacht: “Goede voorzieningen zijn goed voor de gemeente Grave. Aantrekkelijk voor eventuele nieuwe inwoners”. Marion Wierda (D66) vond het ook een mooi initiatief: “Complimenten waarmee het amendement van februari is uitgevoerd”. Over de financiële risico’s bleven haar zorgen: “Er blijven onzekerheden. Bij het Waarborgfonds, over de sponsoring en de zelfwerkzaamheid van de vereniging. Al met al een lastig dilemma. Je neemt nogal wat op je”. Ze besloot toch tegen te stemmen.

Alex van Megen (CDA) had het zichtbaar moeilijk dat zijn partijgenoot Roland Eijbersen tegen zou stemmen: “We hebben hier te maken met een Gordiaanse knoop. Dit kan alleen maar opgelost worden door die knoop door te hakken”. Hij was verder vol lof over het plan: “Een voorbeeld voor het hele land. Een levensvatbare jeugdafdeling. Ik sta daar achter. De financiën moeten we goed uitleggen aan de buitenwacht. De risico’s vind ik aanvaardbaar”. Rob Bannink speelde mooi in op de actualiteit: “Morgen is het D-Day. Vanavond is het V-Day. Voor alle vrijwilligers die er zo lang aan hebben gewerkt”. Ronald Eijbersen (CDA) wilde zijn tegenstem nog even uitleggen: “Als er iets omvalt dan gaan de onkosten naar de gemeente”. Astrid Bannink (LPG): “Geen negativiteit vanavond. Alle kaarten liggen op tafel. Bedankt wethouder Joosten, ambtenaren en vrijwilligers. Laten we unaniem “ja” stemmen, voor de mensen die zich al jaren inzetten”.
Die wens van Astrid kwam overigens niet helemaal uit. Het raadsvoorstel werd met 8 stemmen vóór en 5 stemmen tegen aangenomen. De spa kan de grond in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: