GRAVELaatste Nieuwspermanente campagneRegionaalUit mijn archiefVoorpagina

Activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding.

Raadsinformatiebrief

Wethouder D.B. Joosten

Aanleiding
Op 5 mei 2020 viert Nederland dat ons land 75 jaar is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert een lustrumprogramma met activiteiten van augustus 2019 tot oktober 2020.

Op www.4en5mei.nl/75jaarvrijheid vindt u hier informatie over.

Echter, zoals u bekend zal zijn, zijn met operatie Market Garden eind 1944 al delen van Nederland (Limburg en Brabant) bevrijd. Reden voor het provinciebestuur van Noord-Brabant en andere partijen om al in 2019 aan de slag te gaan met het thema “75 jaar bevrijding”. Met deze raadsinformatiebrief willen wij u daarover informeren.

Inhoud

Lokaal
In de gemeente Grave zal Operatie Market Garden van 14-22 september 2019 worden herdacht.
In Grave komt een kampement met re-enactors genaamd Cider White. Dit kampement wordt gesitueerd naast de brug van Grave op historische grond vlakbij de kazematten. Ook vindt hier een educatieprogrammaplaats en zijn er publieksactiviteiten. Verder is het de bedoeling om op vrijdagavond 20 september in het centrum van Grave een theaterspektakel rond de bevrijding van Grave op te voeren. Op zondag 22 september 2019 trekt een grote herdenkingsstoet van Basecamp Veghel naar Nijmegen, via o.a. Grave. Meer informatie staat op www.graafskazemattenmuseum.nl.

Regionaal
Het Land van Cuijk haakt aan op Brabant Remembers en doet dit met de regionale variant Land van Cuijk Remembers. De gemeenten hebben het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) opdracht gegeven om daar invulling aan te geven. Hier zijn middelen beschikbaar voor gesteld door de Stuurgroep Samenwerken LvC. Het RBT heeft een bundeling gemaakt van wat er rond dit thema is in onze regio (musea, thematische fiets/wandelroutes, evenementen) en kijkt naar mogelijkheden om dit te verrijken. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van speciale pop-up fiets/wandelroutes in 2019 en 2020. Alle informatie staat in een kalender die digitaal beschikbaar is via www.landvancuijkremembers.nl. Ook is in de Reisgids 2019 voor het Land van Cuijk en in het Vita Magazine aandacht voor 75 jaar bevrijding.

Provinciaal
De provincie Noord-Brabant en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (kortweg vfonds) ondersteunen het project Brabant Remembers. Het vfonds richt zich op erkenning en waardering van veteranen en mensen in uniform, op herinnering, herdenken en vieren en stimuleert mensen om na te denken over vrede en vrijheid. De stichting Crossroads ’40-’45, waar bijvoorbeeld ook het Oorlogsmuseum in Overloon deel van uitmaakt, wil WOII-erfgoed goed op de kaart te zetten, tastbaar maken en met verhalen (inter)nationaal uitdragen. Deze stichting heeft het concept Crossroads ontwikkeld. Brabant Remembers ,de publiekscampagne van Crossroads, vertelt 75 bijzondere, inspirerende, persoonlijke verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding, uit elke gemeente één. Verhalen waarin een
levensveranderende keuze centraal staat.
Visit Brabant, het promotiebureau van de provincie, is partner voor het vermarkten van het geheel. Meer informatie vindt u op www.brabantremembers.com.

Grensoverschrijdend
Bij de samenwerking in het kader van Dynamic Borders wordt eveneens gekeken of er via speciale projecten aandacht besteed kan worden aan het herdenken van het einde van de oorlog. Het gekozen mottois: Vrede-Vrijheid-Vriendschap. Concrete ideeën worden nog uitgewerkt. Een van de voor Dynamic Borders ontwikkelde grensoverschrijdende fietsroutes heeft als thema ‘Remembrance Route’. Op de facebookpagina “Euregio Rijn – Waal 75 jaar vrijheid / 75 Jahre Freiheit” worden alle projecten vermeld in het kader van 75
jaar vrijheid.

We adviseren u om verdere berichtgeving via websites, social media en krantenberichten te volgen om een goed beeld te krijgen van het uiteindelijke programma rond de herdenkingen.

Het is van grote waarde om stil te blijven staan bij de verhalen van de bevrijding en de vrijheid waarin wij leven en om dit door te geven aan jongere generaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *