Buren Sportpark Kranenhof schrijven brief aan de raad.

GraverMaat: Op Kotor kreeg ik dit bericht van Ben Litjens. Ton Jansen schreef deze brief aan alle raadsleden. 
Geacht raadslid,
Als buren van het sportpark Kranenhof aan de noordzijde willen wij u, alvorens u een belangrijk besluit moet nemen, graag informeren en onze zorgen doorgeven over het voorstel zoals nu aan u voorgelegd wordt.
Zoals tijdens de openbare info avond met de gemeenteraad op 26 augustus 2019 duidelijk werd, is er veel onduidelijkheid en risico bij de plannen voor een geheel nieuwe inrichting van het sportpark.
Onze bezwaren bij deze plannen zijn bovendien:1. Een forse toename van geluid overlast door intensiever gebruik.

2. Verwijderen van de voor ons aangrenzende geluidswal hetgeen nog extra geluid overlast oplevert.

3. Aantasting houtwallen.

In de planschetsen is dit zichtbaar want een of meer van de velden overlapt voor een deel de houtwal. Deze zijn rondom het terrein aangewezen als EHS en hebben historische waarde.
De functie van EHS en die van de historische plaats en vorm mogen niet aangetast worden.
4. Minder verkeersveiligheid langs de Hoogeweg.
De houtwal is inmiddels dermate versmald en uitgedund dat sommige mensen (sporters?) op die plaats het sportpark betreden, hun auto achterlatend langs de Hoogeweg of fietspad.
Dit gebeurt nu ook al.

5. Een forse toename van overlast door uitbreiding gebruik van het nieuwe multi functionele gebouw.

Wij zijn voornemens officieel en uitgebreid bezwaar te maken tegen de plannen op de genoemde punten.

Algemeen:
Er zijn meerdere onzekerheden bij dit plan, zoals tijdens de info-avond naar voren gebracht werden,  met risico op zware financiële tegenvallers.

Waar anders dan bij de gemeente zal de fusievereniging aankloppen bij financiële problemen vroeg of laat in die lange periode van 40 jaar.
Dat wilt u als gekozen volksvertegenwoordiger niet op uw geweten hebben lijkt mij.Ik wens u wijsheid en moed bij het binnenkort te nemen besluit.

Met vriendelijke groet,
A.H.G. Janssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: