Voorstel beeldvormende avond fusie voetbalverenigingen en krediet nieuwe sportaccommodatie

GraverMaat: In de agendacommissie wordt vanavond besloten om op 11 juni of 26 augustus een beeldvormende avond te organiseren over de fusie van de drie voetbalverenigingen en het krediet nieuwe sportaccommodatie.

Locatie: Raadszaal Grave

Op 12 februari heeft de raad van Grave een amendement aangenomen, waarin hij een aantal voorwaarden stelt aan de kredietverstrekking voor een nieuwe sportaccommodatie. In de RIB 2019-21 heeft het college de raad
geïnformeerd over de voortgang m.b.t. de vernieuwing sportpark Kranenhof. Op 25 juni (raadsvergadering) staatzowel het krediet als de wensen en bedenkingen geagendeerd. Eerder heeft de agendacommissie 11 juni
gereserveerd voor een mogelijke avond ter voorbereiding op de behandeling van deze agendapunten.

Het voorstel is om als volgt de avond vorm te geven

Doel: Beeldvormende avond voor de raads- en commissieleden, waarin ze uitleg krijgen en de mogelijkheid hebben
om vragen te stellen. Vragen kunnen vooraf ook al schriftelijk worden aangekondigd, zodat men zich hierop kan voorbereiden.

Opzet:

Openbare avond, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Fracties (in ieder geval de woordvoerders en mogelijk hun ondersteuning) nemen plaats in de cirkel.

Overige belangstellenden nemen plaats op de publieke tribune.

Avond wordt live (alleen geluid) uitgezonden.

Voorgesteld programma:

Welkomstwoord en inleiding door wethouder Joosten.

Stand van zaken door voetbalverenigingen.

Uitleg (financiële) gevoeligheidsanalyse door Stichting Waarborgfonds Sport.

Uitleg overeenkomst door Stichting Vereniging en Recht.

Uitleg breed verkeerskundig onderzoek door Met Graumans

Vervolg

Vervolgens kan in de commissievergadering I&B op 10 september de oordeelsvorming plaatsvinden en op 16
september de besluitvorming omtrent dit onderwerp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: