Laatste Nieuwspermanente campagneVoorpagina

De Graafse Raad van Inspiratie. Hoe verder?

Martin Walraven, vicevoorzitter:

Geachte Gemeenteraad, geachte Wethouder, geachte andere aanwezigen,
Zoals ook in de u toegestuurde presentatie in herinnering is gebracht is in november 2015 door de Raad besloten om structureel in te zetten op het concept ‘Historisch Grave’, tot het instellen van een ‘Raad van Inspiratie’, en tot het langjarig beschikbaar maken van financiele middelen.

In mei 2016 gaan de 15 leden van de RvI van start, gemodereerd door Erik Jansen van Adviseerik. De opdracht was de stip aan de Graafse horizon te identificeren.

Het ambitieuze doel voor Grave over 10 jaar.

De RvI formuleerde de volgende Visie:

• In 2025 wordt Grave herkend én erkend als een van de mooiste historische vestingsteden van Nederland. Een kleine stad met een grootse geschiedenis. Een plek waar je geweest móet zijn, omdat je in de compacte binnenstad vele eeuwen van vaderlandse geschiedenis kunt (her)beleven.

• In 2025 is ‘Graafse Moed’ een begrip geworden. Het staat zelfs in de schoolboeken.

• ‘Graafse Moed’ verwijst naar de moed die Gravenaren in de geschiedenis hebben getoond. Van dapper weerstand bieden tegen buitenlandse overheersers tot het bedenken van baanbrekende ideeën, die overal ter wereld navolging hebben gevonden.

De opdracht van de RvI was uitgevoerd, een aantal leden van de RvI haakt daarom af, maar in plaats van het ontbinden van de RvI werd midden 2017 besloten haar te focussen op het verder gestalte geven van het begrip ‘Graafse Moed’…..

Voor u zitten enkele van de nog resterende leden van de Raad van Inspiratie.
Inmiddels zijn er veel verhalen, en diverse initiatieven in Grave aan te wijzen die laten zien dat het begrip ‘Graafse Moed’ begint in te dalen. Als er tijd voor was dan kan daar gemakkelijk een paar uur mee gevuld worden*.

Echter, de RvI meent dat samenwerking en centrale -coordinatie en -aansturing essentieel zijn voor het realiseren van de Visie. De RvI heeft kennis genomen van- en is daarom enthousiast over het initiatief tot oprichting van de SPG, de ‘Stichting Promotie Grave’.

De situatie is nu als volgt:

De RvI biedt aan de SPG belangenloos en kostenloos te ondersteunen bij haar doelstellingen.

De SPG is echter nog niet opgericht. We worden graag op de hoogte gehouden.

De RvI wil van de Gemeenteraad en Wethouder weten wat er van haar wordt
verwacht.

 • * Graafse Moed: building the City of Courage
  Belegering en strijd om onafhankelijkheid: Visio-terrein.

Acties:

bouwen voetgangersbrug naar Hampoort (Cloveniers obv advies West8)

herinrichting groene zone Viso-terrein (Brabants Landschap vlekkenplan ism West8, gemeente)

inrichten parkeerterrein/omgeving Visio: gemeente/provincie ism West8

Terugbrengen verdedigingswerk Menno van Coehoorn (vereniging Menno van Coehoorn obv advies West8)

wens West8: waterpartij voor Hampoort terugbrengen en sleuven graven op Visio om archeologische fundamenten zichtbaar te maken

 • Voorvechter Natuurmonumenten Jac P Thijsse & Blindenzorg/onderwijs

Actie:
Aanleg schooltuin op Visio (Jeroen van der Eerden wijkraad binnenstad ism gemeente, gemeente faciliteert boomaanplant door Graafse scholieren op boomplantdag)
Wens: erfenis Jac P Thijsse op meerdere locaties zichtbaar maken.

 • Anna van Egmond/Willem van Oranje

Acties:
Zichtbaar maken restant historische kasteelmuur in leestuin bieb (biblioplus, De Buitenkamer, gemeente en vrijwilligers)
Historische figuranten Johan en Anna op evenementen (Cloveniersgilde) Producten: likeur Graafse Moed (Cloveniersgilde), Tanneke-taart

 • Godsdienstvrijheid
  Actie:

Kloosters Drie-eenheid Velp pleisterplaats pelgrims Walk of Wisdom en Hinde Walk (project-ontwikkelaar Roelofs & Haase, provincie Erfgoedfabriek, Avant Spirit en pelgrimage-organisatoren)

 • Hondong/Luchtvaart
  Expo’s Ballonvaart en Hondong (Graafs Museum)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ontdek meer van Jacques Leurs

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder