Cultuuronderwijs Grave ontsnapt aan bezuiniging.

‘Kinderen moeten kunnen kennismaken met cultuur’

De in Grave voorgestelde bezuiniging op het cultuuronderwijs is van de baan. Gisteravond ging de gemeenteraad niet akkoord met het voorstel van burgemeester en wethouders om de 22.000 euro voor cultuuronderwijs te schrappen.

Grave heeft een gat op de begroting van 1,2 miljoen euro. Bezuinigingen zijn daarom noodzakelijk. Het schrappen van de cultuureducatie was één van de opties.

Grave besloot, net als andere gemeenten in de regio, per 1 januari 2013 geen diensten meer af te nemen van Meander. Dat bracht dit kunstencentrum in zwaar weer en leidde zelfs tot de ondergang. Grave trok vervolgens geld uit om toch een vorm van cultuuronderwijs te behouden. Scholen krijgen twintig euro per leerling voor cultuureducatie.

Nienke van den Berk van basisschool De Raamdonk sprak gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering namens alle Graafse basisscholen haar verbazing uit over de beoogde bezuiniging die de scholen boven het hoofd hing. ,,Wat moeten scholen en een cultuurcoach zonder budget?”, vroeg zij zich af. ,,Kinderen moeten kunnen proeven en ontdekken, kennismaken met cultuur in de breedste zin van het woord. Op gebied van cultureel erfgoed, architectuur, dans, drama en beeldende vorming.”

,,Natuurlijk ben ik voor cultuuronderwijs, maar wij moeten keuzes maken”, probeerde wethouder Ben Peters de bezuiniging op cultuureducatie nog te verdedigen. ,,De cultuurcoach blijft in takt, iemand die de scholen werk uit handen neemt. Misschien moet de cultuurcoach breder ingezet worden en moet er meer cultuureducatie door de Graafse verenigingen uitgevoerd worden.”

Volgens Joeri Nuijen van coalitiepartij LPG wordt er door de verenigingen al veel gedaan. ,,Het lijkt misschien een klein bedrag, maar als ik zie wat er per school wordt gedaan, dan denk ik dat gevolgen veel groter zijn. Organisaties als het Graafs Museum en de Harmonie doen al heel veel. Als we dit kleine bedragje wegstrepen, en als je ziet wat zo voor dit bedrag doen, dan vrees ik dat de gevolgen veel groter zijn.”

VPGrave was furieus: ,,Hoe durft het college over deze bezuiniging een positief advies te geven? Een eerder bezuinigingsvoorstel in deze richting is al raadsbreed verworpen. Deze post dient juist te worden opgehoogd. Waar is het muziekonderwijs in Grave gebleven? Waar zijn de creatieve vakken gebleven”, vroeg Jacques van Geest zich gisteravond af. ,,Het is een schande dat deze bezuiniging nu wederom wordt voorgesteld”, zei Van Geest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: