Het zijn de kleine dingen die het doen.

INGEZONDEN

Door Leo de Vreede

De vergadering van de commissie ruimte stond in het teken van het “anders vergaderen”. Al geruime tijd wordt geprobeerd de kwaliteit van het werk van raad en commissies te verbeteren. Daarbij zou, naar men zei, ook de communicatie met het publiek worden verbeterd. Die verbetering wordt “aan de voorkant” gezocht. Tijdens de laatste werkbespreking is kennelijk afgesproken de commissievergadering te laten passen in de methode-BOB. Die methode houdt in dat vergaderen drie fases kent: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. In de commissievergaderingen moet dan vooral aan oordeelsvorming worden gedaan. Technische vragen dienen van te voren schriftelijk worden gesteld zodat in de vergadering meningen kunnen worden uitgewisseld en bediscussieerd. Tot nu toe gold de regel dat in de commissievergadering uitsluitend technische vragen mochten worden gesteld en geen politiek worden bedreven. Zo wordt uitwisseling van opinies wel lastig. De nieuwe aanpak geeft de commissiebijeenkomst zin en is dus een hele verbetering. Voorwaarde is wel dat ruim voor het begin van de vergadering alle informatie beschikbaar is.

De methode-BOB is niet nieuw. Alleen werden vroeger drie fases respectievelijk informatief, opiniërend en besluitvormend genoemd. Daarbij werd het besluitvormingsproces gezien als een onderdeel van een totaal project. Zo’n totaal project kan allerlei vormen hebben. Verschillende projectvormen kunnen leiden tot verschillende besluitvormingsprocessen en vervolgens verschillende vergadervormen. Overeind blijft dat een goed vergaderproces begint met afdoende informatie aan alle bij de vergadering betrokkenen.

Tot nu toe is de “operatie verbeter de gemeenteraad van Grave” een interne aangelegenheid van de gemeenteraad zelf. Het is nu echt tijd het publiek werkelijk daarin te betrekken. In de vergadering van de commissie ruimte kwam een aantal malen naar voren dat men bezig is in het belang van de inwoners, “we doen het voor onze inwoners”. In de huidige maatschappij is dat nog steeds de bedoeling maar het is niet voldoende. “We doen het voor en met onze inwoners” zou de definitie in de tijd van participatie moeten zijn. “Met onze inwoners” begint met goede informatie.

In de kop van Raadsinformatiebrieven (RIB) staat vermeld dat het gaat om “actieve informatie”. Dat betekent dat er ook passieve informatie bestaat. Volgens Google wordt passieve informatie gegeven omdat het nu eenmaal in wetten of verordeningen is voorgeschreven. Actieve informatie wordt gegeven omdat het kan bijdragen aan het goed functioneren van zender en ontvanger van die informatie.

Helaas is de informatie die in Grave aan burgers wordt gegeven weinig actief en vaak uitsluitend passief, zeker als het gaat om zaken met een bestuurlijk kantje. Op het gebied van dienstverlening waar geen bestuur aan te pas komt is het een stuk beter. In bestuurlijke zaken wordt meestal volstaan met wettelijk voorgeschreven informatie die dan moet worden gezocht op www.overheid.nl. De gemeentelijke informatiepagina is meestal beperkt tot een verwijzing naar die site.

Dat verbeteren doe je niet in één dag. Er zijn nog veel vragen te stellen. Welke informatie is zinvol en wie geeft de informatie gemeente of politieke partijen? In welke vorm wordt de informatie gegeven? Het kan voor een deel via de website, het organiseren van algemene publieke informatieavonden en ga zo maar door. Stof genoeg voor een uitgebreide studie. En daarom heb ik dit artikel de titel meegegeven die hierboven staat: Het zijn de kleine dingen die het doen. Zoals de raad het verbetertraject opbouwt door alvast te beginnen met praktische aanpassingen in de vergadering valt ook met wat creativiteit en kleine aanpassingen het publiek actiever te informeren.

Een paar voorbeelden?

* Volsta niet met verwijzen naar overheid.nl, geef een directe link naar het stuk of gebruik de gemeentelijke website om de besluiten een tijdje te publiceren.
* Geef op de gemeentelijk informatiepagina wat meer informatie over inhoud en strekking van het besluit;
* Gebruik de bibliotheek als informatiecentrum. Papier is nog steeds voor veel mensen een belangrijk informatiemiddel. Leg raadsstukken en rapporten daar ter inzage. De bibliotheek is nu voorzien van een paar ruimten waar je die stukken ook uitstekend kunt bespreken.
* Parkeren is een onderwerp waar bijna iedereen is geïnteresseerd. De behandeling van de parkeernota zou zich uitstekend lenen voor een openbaar bijeenkomst.
* Vraag je daarom regelmatig af of een informatieavond over een agendapunt van de raad zinvol is. Het anwoord daarop is vaker “ja” dan u denkt;
* Maak werkbesprekingen openbaar en geef aan waar het om gaat. Er is meer kennis in de bevolking dan u weet;

Vul zelf maar in, dat kan ook via tribune@papax.nl.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: