Nog meer opmerkelijke ombuigingsvoorstellen: einde gezondheidsbeleid enz.

Velp: donker blauw Grave: licht blauw Escharen: oranje Gassel: licht bruin

Toelichting op afbeelding: Grafiek van Waarstaatjegemeente.nl. Het percentage personen met verminderde mobiliteit; ten minste op een indicator. Grote moeite met: voorwerp dragen, bukken, 400 meter lopen.

Meer info: /Klik op deze link:https://www.waarstaatjegemeente.nl

1. Beëindigen werkbudget Gezondheidsbeleid en JOGG.

Werkbudget JOGG kan worden beëindigd / verlaagd, dit is een werkbudget voor JOGG, dat wordt besteed als uitvoerings- / activiteitenbudget JOG (8.000 euro); het uitvoeringsbudget gezondheidsbeleid worden beëindigd. (€ 2.500). Het door de raad beschikbaar gestelde bedrag is minimaal, € 2.500. Zaalhuur, promotiemateriaal, deelname beurzen, inhuur theater,etc is dan niet meer mogelijk.

2. Verlagen budget Uitkeringen BBZ

De 25.000 euro voor schrappen we als college. Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De huidige begrote uitgaven voor BBZ zijn zeer slecht in te schatten daar zowel het aantal aanvragers als de hoogte van ondersteuning
(bedrijfskrediet) niet vooraf te voorzien zijn.

Budgetten zijn in de afgelopen jaren al verlaagd zodat eventuele risico’s nu gedekt moeten worden uit de algemene middelen.

3. Verlagen budgetten BUIG

Bedrag van 100.000 euro. Wel is historisch tussen uitgaven BUIG en begroting een verschil ad € 200.000. Voor wat betreft de historische ruimte (de € 200.000) geldt dat het risico dan mogelijk elders gedekt dient te worden. Voorgesteld wordt om de helft van het verschil om te buigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: