De lotgevallen van een oudere Graafse zwemmer.

Deze week werd ik pijnlijk verrast door het optreden van Laco.
Laco bleek een website te bezitten.
Je kon je daar op geven voor een abonnement.
Schoorvoetend…gedaan.
Antwoord: ok, u heeft zich opgegeven; veel succes met het behalen van uw sportdoelen.
Maandagmorgen tijdig naar het zwembad; want ik zou met dit abonnement, niet om 10.30 uur welkom zijn, maar v.a. 8 uur; elke werkdag.
Nee, aan de kassa, werd me verteld, dat ik ter plekke een papier in moest vullen en…boter bij de vis. Teleurgesteld naar huis; nog geen reactie op mijn digitale inschrijving.
Dinsdag gebeld naar hoofdkantoor, Oirschot.
Compleet verhaal kunnen doen met alle mitsen en maten m.b.t. ouderenzwemmen.
2 X nog gemaild; pas 2 avonden later de vlg.boodschap:’kan er dinsdag as. over praten; er verandert niets’.
In een gesprek, een aantal dagen geleden, met de voorzitter van het SGOO, bevestigde hij al de halsstarrige houding van Laco-managers eerder in 2017; bij de ‘verandering van zwemuren en toegangsprijsverhoging van 3 Euro naar 3,50.
Toen al was duidelijk, dat deze prijsverhoging zou leiden tot terugloop
van het aantal ouderen( zeker plm.20).
Ook nu weer leidde het vooruitzicht van een prijsverhoging van 3,50 naar 6,00 per zwembadbezoek tot onrust, demotivatie en tenslotte tot: voortijdig afhaken.
Wij vragen ons af of:
1. De huurder IC. Laco, ooit heeft gehoord van: communicatie.
2. Zij ooit ervaring hebben opgedaan met de omgang met ouderen.
3. Zo’n prijsverhoging zich verhoudt tot het gebodene.
4. Er rekening is/wordt gehouden met ‘de kleine beurs’ van de doelgroep ‘ouderen in Grave’.
5. Er niet een meerwaarde valt te noteren m.b.t. de gezondheid en de bevordering daarvan via zwemmen/bewegen in water.
6. De ‘monopolistische houding’ van Laco een berisping rechtvaardigt.
Met vriendelijke groet …… (naam en adres bij de webmaster bekend)
-namens zwemlustige ouderen-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: