Wethouder Peters wil regie in bouwplannen Scheepswerf.

Wat de beoogde ontwikkelaar Kalliste uit Nieuwegein in Grave wil ontketenen met de website over ‘plannen’  voor woningbouw voor de locatie Scheepswerf is niet bekend maar laat zich wel raden.

Want wat de ontwikkelaar in ieder geval gelukt is, is het onderwerp in de raadszaal van Grave te krijgen. Wethouder Ben Peters (CDA) bevestigt op vragen hierover op 4 juli dat er bij hem geen concreet plan is ingediend.

De op 15 mei 2018 unaniem door de gemeenteraad aangenomen ‘Visie op de vesting’ geeft een toekomstbeeld van de locatie de scheepswerf.

Kalliste’s plannen voor de scheepswerflocatie zijn in ieder geval niet in overeenstemming met die vestingvisie.

Jacques van Geest (VPGrave) roept wethouder Peters daarom op de regie te nemen. In een motie vraagt hij in oktober een kaderstellende nota aan de raad voor te leggen over de herontwikkeling van de scheepswerf en West8 (opstellers Vestingvisie Grave; red.) hierin een superviserende rol te geven.

Peters’ antwoord is helder. Hij ondersteunt de motie van VPGrave volledig en wil alle plannen in Grave met de vestingvisie in de hand beoordelen.

Peters: “Ik ben een blije wethouder met de ‘vestingvisie’ in de hand. West8 zal van meet af aan, ook bij een eventueel in te dienen plan voor de scheepswerf, betrokken zijn”.

Alle raadsleden stemden in met de voorliggende motie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: