Verrassingen bij portefeuilleverdeling.

Ter inspiratie: Huizen heeft prachtige strandjes aan het Gooimeer met mooie huizen aan het water.

Burgemeester Lex Roolvink

Dienstverlening: publiekszaken, communicatiebeleid.

Veiligheid: brandweer, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding.

Bestuur: intergemeentelijke samenwerking, voorlichting en representatie, integriteit.

Monumenten en Erfgoed: bewaking Vestingvisie, Zuidwaterlinie, herontwikkeling Generaal de Bonskazerne.

Asielzoekers/AZC

Uitvoering communicatie eigen portefeuille 

Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille 

Projectportefeuille: Werkorganisatie CGM.

Wethouder Anja Henisch

Economische Zaken: economie, markten.

Inkomensvoorziening: fraudebestrijding, minimabeleid, uitkeringen BBZ, wet Buig.

Werk en activering: participatiebudget, sociale werkvoorziening.

Statushouders

Beleid Gemeenschapsaccommodaties

Uitvoering communicatie eigen portefeuille

Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille

Wethouder Ben Peters

Openbare werken: wegen en parkeren

Gemeentelijke eigendommen: begraafplaatsen, sportaccommodaties, gemeenschapsaccommodaties (onderhoud), onderwijshuisvesting, grondexploitaties,overige gemeentelijke eigendommen, schoolgebouwen.

Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening: volkshuisvesting inclusief woonwagens, ruimtelijke plannen, wabo, afvalinzameling, bodem en milieu, duurzaamheid.

Onderwijs en kinderopvang: achterstandenbeleid, kinderopvang, leerplicht, openbaar onderwijs.

Jeugd(hulp)beleid

Kernendemocratie: wijk- en dorpsraden

Kunst, cultuur en Bibliotheek

Uitvoering communicatie eigen portefeuille 

Handhavingsbeleid en uitvoering eigen portefeuille

Projectportefeuille: herontwikkeling Drie-eenheid.

Wethouder Rick Joosten

Openbare werken: openbaar groen

Collectief doelgroepenvervoer: leerlingenvervoer, ouderenvervoer, zorgvervoer.

Ouderenbeleid

Welzijn en Leefbaarheid: maatschappelijk werk, overige gezondheidszorg, vrijwilligerswerk, sportbeleid.

Maatschappelijke ondersteuning: maatschappelijke zorg, voorzieningen gehandicapten.

Recreatie en Toerisme: historisch Grave, evenementen.

Financiën

Uitvoering communicatie eigen portefeuille

Handhavingsbeleid en uitvoering eigen portefeuille

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: