Plan van aanpak herindeling van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

Foto-onderschrift: Krijgen we nog gebulder van onze kanonnen L’Intriguant en Le Partisan te horen richting Cuijk en Boxmeer? In 1930 bulderde ze voor het laatst om te waarschuwen dat de Beerse Overlaat binnen een dag in werking zou treden en de uiterwaarden onder water zouden lopen.

Geacht college,

Door de raden van uw gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en recent ook in Cuijk is besloten om de eerste stap te gaan zetten op het pad van herindeling. Wij ondersteunen deze besluiten van harte.

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat een herindeling van de huidige vijf gemeenten tot een een gemeente Land van Cuijk de beste oplossing is om de belangen van uw inwoners en bedrijven duurzaam te kunnen behartigen.

Uw gezamenlijke besluitvorming opent dit perspectief. Met het proces dat u start creeert u de benodigde urgentie en gelijktijdig de ruimte om in gesprek met stakeholders alle argumenten te verzamelen en te wegen.

Als we kijken naar de tekst van de onderdelen van het besluit die over herindeling gaan, dan zien we het volgende:

4. Het college opdracht geven om voor te bereiden:                                                       b. Een Plan van Aanpak voor een herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis met een mogelijkheid voor Grave en Mill en Sint Hubert om aan te sluiten.                                  5. De nieuw gekozen raden besluiten op donderdag 24 mei 2018 over het Plan van Aanpak over de bestuurlijke aanpak in het Land van Cuijk.

Wij zijn verheugd te lezen dat u besloten heeft om de volgende concrete stap te zetten en daartoe een plan van aanpak gaat maken. Wij hebben begrepen dat op de genoemde datum van 24 mei 2018 er nog geen plan van aanpak was en de raden over het plan nog niet hebben gesproken. Wij kunnen ons dat voorstellen, gezien de uitgestelde besluitvorming in Cuijk, de recente verkiezingen en alle drukte die daarna ontstaat rondom de coalitie- en collegevorming.

Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in het plan van aanpak en op welke termijn u denkt het plan aan uw raden te kunnen voorleggen.  ook zijn wij benieuwd naar hoe u de drie raden van Boxmeer, Cuijk en Sint-Anthonis gaat betrekken bij dit proces.

Wij zijn van harte bereid om u waar nodig hulp te bieden en te ondersteunen.

Wij horen graag van u.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: