Waardering van de provincie voor het besluit van de gemeenten.

Foto-onderschrift: moeten we deze limousine bestellen voor de bestuurders van Grave en Mill?

Geacht college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave.

Hierbij ontvangt u per mail ter kennisname een afschrift van de brief zoals die naar de colleges van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis is gestuurd.

Wij sturen een ook afschrift van deze brief, via de mail aan de raadsgriffier, ter kennisname aan de raad van Grave.

De provincie spreekt in de brief waardering uit voor het besluit van de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis voor het starten van het proces van herindeling. Gedeputeerde Staten zijn van harte bereid om – waar nodig – hulp en ondersteuning te bieden. Met vriendelijke groet, Aad Scheffer
Provincie Noord-Brabant | Postbus 90151 | 5200 MC Den Bosch

www.brabant.nl/veerkrachtigbestuur

Samen op weg naar een veerkrachtig bestuur voor Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: