Mantelzorger Land van Cuijk heeft het zwaar.

Het regelen van hulp en respijtzorg blijkt lastig

De helft van de recent ondervraagde mantelzorgers in het Land van Cuijk kan het werk dat zij verrichten voor een naaste wel aan, maar er hoeft maar iets te gebeuren of ‘het kaartenhuis stort in’. Een kwart geeft al code rood af, de anderen geven aan de zorg goed aan te kunnen.

Als de 38 ondervraagde vrijwillige hulpverleners model staan voor al de andere mantelzorgers in de regio, dan biedt het rapport dat Spectrum samenstelde voor de gemeenten in dit gebied weinig hoop. Het bureau nam het mantelzorgbeleid van de gemeenten van de afgelopen jaren onder de loep.

Opvallend is dat uit de directe gesprekken met de mantelzorgers een somberder beeld komt dan uit een schriftelijke enquête die eveneens werd gehouden.

Om eerst bij de gesprekken te blijven: hulp vinden door mantelzorgers blijkt in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig. Het regelen van respijtzorg – een geschikte vervanger zodat je zelf even kunt bijkomen of een dagje erop uit kunt gaan – blijkt ook al lastig.

Uit de ingevulde schriftelijke vragenlijsten (517 werden er ingevuld) blijkt dat mantelzorg veel tijd kost. In een derde van de gevallen wekelijks meer dan 20 uur. Wat mantelzorgers graag zouden zien is dat als er acute hulp nodig is, dat er ook iemand ingeschakeld kan worden.

Spectrum onderzocht ook ‘de ander kant’: de organisaties die betrokken zijn bij mantelzorgers en de gemeenten . Organisaties ervaren, volgens het onderzoek, ‘versnippering” in het hulpaanbod. Vaak is niet duidelijk wie nou wat moet doen. De intentie tot samenwerken is er wel, maar er wordt ook veel niet samengewerkt. Die organisaties missen bij de gemeenten een duidelijke visie als het om mantelzorg gaat. Het is lastig dat bij iedere gemeente net even iets andere spelregels gelden.

Spectrum doet een aantal voorstellen om de steun aan mantelzorgers te verbeteren. Het gaat daarbij onder andere om het ontwikkelen van één visie voor het Land van Cuijk waarbij passende zorg en hulpverlening voorop staat. De politiek moet zich er nog over buigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: