Brandbrief Wijkraad: Fietsoversteken Brede School Oost Grave.

Het bestuur van de Wijkraad Estersveld/de Stoof schrijft de volgende brief aan de leden van de gemeenteraad.

Wij hebben uw brief van 14 dezer ontvangen en in onze bestuursvergadering besproken. Hierin wordt aangegeven, dat er wordt gestart met de inrit van het Visioterrein en 2 fietsoversteken, t.w. Estersveldlaan, ter hoogte van de Dr. Kanterslaan en aan de Stoofweg over de Paringetweg.

Over de locatie van deze laatste fietsoversteek hebben wij zo onze bedenkingen. Het overgrote deel van de kinderen, die er gebruik van moeten maken komen uit de richting de Stoof.

De praktijk leert, dat men de kortste weg naar de bestemming zal nemen. In dit geval zullen ze o.i. niet doorrijden tot de fietsoversteek, welke uitkomst t.o. de Kriegerstraat.

Voor de weg naar school is dat een straat te ver.

Wij vrezen, dat er onveilige situaties zullen ontstaan, doordat fietsers al gaan oversteken voor, op of over de Stoofbrug, om zo de Jan Luijkenstraat in te gaan.

In genoemde brief wordt gesteld, dat het om aanvullende maatregelen gaat. Wij willen er dan ook voor pleiten, dat het gemeentebestuur voor de gehele verkeerssituatie, de eerder genoemde opties door o.a. de klankbordgroep nogmaals goed onderzoekt.

W.b. de Stoofweg is in onze ogen (naast eventueel een brug over de Raam ter hoogte van de school) het doortrekken van het dubbele fietspad vanaf de rotonde Stoofweg en een aparte fietsbrug, een veiligere maatregel, dan de nu geplande fietsoversteek Paringetweg.

Wij hopen, dat het gemeentebestuur (en de raad; toegevoegd door Jacques Leurs) op 3 juli a.s. de juiste keuzes zal maken.

Veiligheid van de schoolgaande jeugd moet voorop staan.

Deze is onbetaalbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: