Geen extra gemeenteraadsvergadering over de gewenste verkeersvoorzieningen rondom Brede School Oost.

P.S. Webmaster: Ben was de enige die de toegezegde extra raadsvergadering aan o.a. de ouders wilde laten doorgaan. De andere fractievoorzitters waren hier tegen.

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de Agenda Commissie op 29 mei 2018

Betreft Agendapunt 5.1 betreffende raadsplanning

Extra gemeenteraad over de verkeersvoorzieningen rondom de Brede School Oost

Keerpunt 2010 bepleit een extra raadsvergadering over de verkeersmaatregelen rondom de Brede School Oost.

Iedereen weet dat ouders en buurtbewoners zorgen hebben over de tijdig te nemen verkeersmaatregelen.

In de aangereikte notitie wordt gesproken over een tijdwinst van 3 weken. Iedere dag is voor mij tijdwinst vooral als je er ‘s nachts wakker van ligt.

Persoonlijk ben ik er van overtuigd, dat wij bij onze keuzes als gemeenteraad laten leiden niet door een brugvisie maar door een tunnelvisie.

Opties als een verplaatsbare brug, woonerf inrichting rondom de Jan Luijkenstraat en omgeving, die beiden ideeën vanuit Keerpunt 2010 zijn ontwikkeld door ons partijlid Frank Stoffer komen niet aan bod.

Al meer dan een jaar bepleit ik de inschakeling van Veilig Verkeer Nederland.

Dat de tijd voorbij is om vrij en ruimtelijk te denken besef ik maar ik wil nog een laatste poging wagen en een extra gemeenteraad specifiek over dit punt zou verhelderend kunnen zijn.

P.S. Webmaster: Ben was de enige die de extra toegezegde extra raadsvergadering aan o.a. de ouders wilde laten doorgaan. De andere fractievoorzitters waren hier tegen.

Hoe om te gaan met de bomen van de gemeente in het kader van de casus Ebben

Kan mevrouw Bannink mij uitleggen wat hiermede wordt bedoeld?

Afleggen van verantwoording door raadsleden in externe commissies zoals Euregio.

Welke opdracht krijgen deze personen mee en door wie.

Ik vind dat de gemeenteraad hen een boodschap of visie moet mee geven.

Ook behoort de raad inzicht te hebben welke bekwaamheden daar noodzakelijk zijn bijvoorbeeld Duits kunnen spreken en een brede maatschappelijke oriëntatie hebben.

Als wij ons als gemeente serieus nemen dan bepleit ik hiervoor een bestuurlijk voldragen proces.

Overleg met Mooiland

Naar mijn mening moet er een notitie zijn waarin wij eerst als gemeenteraad onze doelen/wensen vaststellen. Daarna zou in een ronde tafel gesprek met Mooiland in het openbaar moeten plaatsvinden. Voor mij zou september een goede maand zijn.

Twee werksessies Omgevingswet

Een van de centrale punten van Keerpunt 2010 is het gehele ruimtelijk ordeningsbeleid, procedures tot het verlenen van bouwvergunningen enz.

Keerpunt 2010 vindt dat het echt anders moet. Momenteel is in Grave sprake van een zeer burgers onvriendelijk beleid.

Ik ben tegen het systeem om dit in twee korte sessies op 6 en 11 juni door te voeren.

Bij de raadprogramma voor de periode 2018-2022 zal ik daar ook uitvoerig op terug komen.

Presentatie Gebiedsplan Raam

Akkoord met als eerste stap presentatie in de Commissie Ruimte

Inplannen bijeenkomst met politie, brandweer en RIEC

Akkoord met werkbijeenkomst op 30 oktober.

Met de overige punten heb ik geen bijzondere opmerkingen

De Agenda’s van de Cie Ruimte van 5 juni, de Agenda van de Cie Inwoners en Bestuur van 12 juni en de Audit Cie van 19 juni neem ik voor kennisneming aan.

Immers mij is de vorige keer verteld, dat wij als Agenda Commissie daarover geen zeggenschap hebben.

Ook de Agenda voor de raad van 3 en 5 juli neem ik om dezelfde reden voor kennisgeving aan.

Escharen, 29 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: