Inbreng Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens in de Commissie Ruimte van 24 april 2018.

Agendapunt 3: Vragen

Vraag 1:

Kunt u mij mededelen of alle indieners van een zienswijze voor de agendapunten 7 en 8 een uitnodiging hebben gehad, dat vandaag hun zienswijze in deze commissie aan de orde zou komen?

Mij is één indiener van een zienswijze bekend, die voorbije vrijdag een bericht voor vandaag heeft ontvangen dat er 5 minuten kan worden ingesproken? Dus twee werkdagen voor onze vergadering.

Dat is toch niet de nieuwe stijl voor de komende raadsperiode neem ik aan?

Vraag 2:

Indieners van zienswijze worden geanonimiseerd in de stukken.

Wat is de reden daarachter? Een ieder mag toch weten wie een zienswijze heeft ingediend. Ik wil als raadslid weten om welke personen of instanties het gaat waarover ik beslis.

Agendapunt 6: Visie op de Vestigingsstad Grave

Het geheel ziet er goed uit.

Maar ik heb er geen vertrouwen in dat dit gerealiseerd gaat worden.

Onlangs zijn parkeerplaatsen verdwenen bij de Prinsenstal.

Mijn beeld is dat de realisatie van woningen bij de Prinsenstal niet in harmonie zijn met de Visie op de Vestingstad Grave.

Ook heeft GBB een grote invloed op dit geheel. Maar rond GBB is het angstig stil.

Dat zij niet voortvarend bouwen op het hoogtepunt op de bouwmarkt is veelbetekenend. Kan de wethouder hierover iets meer zeggen?

Hoe vaak overlegt u met de GBB en waarover?

Nu komen er volgens de visie toch woningen op het terrein van de Scheepswerf.

Ik blijf het voor de levendigheid van de binnenstad jammer vinden, dat de kans op een hotel aan de Maas blijkbaar naar de vaantjes is.

Ook heb ik weinig concreets gezien over het opknappen van de historische binnenstad waar toch jaarlijks bijna € 200.000,- voor beschikbaar was.

Ook heb ik ernstige twijfels over de realiseerbaarheid.

Wat een somberheid bij het bouwen van een verkeersveilige school.

B-stuk

Betreft Agendapunt 7: Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2018

Mijnheer de Voorzitter, ik vind het zuiverder niet bij de behandeling aanwezig te zijn.

Ik verlaat de vergadering maar ik wil nog zeggen, dat ik dit stuk als een B-stukaanmerk.

B-stuk

Agendapunt 8: Bestemmingsplan Waardevolle bomen en bebouwing.

Ik ben tegen behandeling van dit stuk.

Ik bepleit dat eerst alle betrokkenen op de hoogte zijn van dit ontwerp.

Organiseer daarvoor een informatie avond.

Verder zijn de bomen zijn niet herkenbaar op de bijbehorende kaart. Dit geeft later problemen.

En tenslotte wil ik als raadslid een behoorlijke voorlichting over de inhoud van dit plan. Zo wordt ook over bebouwing gesproken maar om welke bebouwing gaat het?

De gemeente wil alles in regels stoppen maar de bomen hebben de 100 jaar ook overleefd zonder regels. Geef als gemeente het goede voorbeeld. Plant bomen, daar waar het landschappelijk mogelijk is. Dan blijven wij in onze gemeente ook langs die weg mooie bomen behouden.

Waar blijven de knotwilgen ter hoogte van de schaatsvijver?

Over de ingebrachte zienswijze met betrekking tot de drie-eenheid in Velp ben ik duidelijk. Eerst oplossen voordat onze 1 miljoen euro naar de knoppen gaat.

Geen spaak in het wiel.

B-stuk

Agendapunt 9: Bestemmingsplan Schuttersweg 29 Gassel

Met dit voorstel kan ik instemmen.

B-stuk

Agendapunt 10: Verordening oud papierinzameling

Een goed voorstel waarbij overleg is gepleegd met belanghebbenden.

Akkoord met dit voorstel.

B-stuk

Escharen, 24 april 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: