Liveblog commissievergadering

Opmerkelijke zaken:

 • Katrien is weer te koop.
 • Krijgt de, niet meer actieve , Stichting Bezoekersmanagement nog ieder jaar subsidie?
 • Er is een raadsbrede steun voor de landelijke statiegeldalliantie voor de motie die in de raadsvergadering ingediend gaat worden.
 • De Thompsonbridge band krijgt 3000 euro per jaar. Heeft twee Graafse leden. Over de statutaire vestiging verschilt men van mening.
 • De burgemeester schetst de gang van zaken van het bemannen van de stemburo’s. Men heeft er voor gekozen om alles strakker te organiseren. Daarom is er voor gekozen om ambtenaren voorzitters van de diverse stemburo’s te maken. Omdat er na een oproep een sur-plus aan vrijwilligers ontstond heeft men sommige mensen moeten teleurstellen. Met dhr. Bert Wijnen is een gesprek geweest waar in alles duidelijk is uitgelegd.
 • De burgemeester zei naar aanleiding van vragen in de commissie Ruimte van Keerpunt 2010 dat de publicaties in de media over Agrifood Capital  niet juist waren.
 • De kosten van aanpassingen van het Dorpshuus worden geschat op 261.000 euro.
 • De voorzitter van de beheers-stichting Ons Trefpunt uit Velp presenteerde zijn beleidsplan. Op verzoek van de gemeente gaat men in Velp onderzoeken of het filmcafe daar ingericht kan worden.
 • Hennie Bongers: Vanuit het begin erbij gezeten hoe de transformatie van Ons Trefpunt en Ons Dorpshuus gegaan is. Onze complimenten. Dank aan de vele enthousiaste vrijwilligers.
 • Leon Kamps: Na twee jaar evaluatie door de gemeenteraad van de gang van zaken rond de vrijwilligers van Ons Dorpshuus en Ons Trefpunt. Amendement? Evaluatie staat niet in het raadsvoorstel. Helderheid voor beide partijen.
 • Nel Schuts: bestuurslid Dichterbij? Hoeveel bijdrage Mooiland eigenaar? Verwachte negatieve saldo Doprshuus? Meer vrijheid activiteiten waarbij horeca bij betrokken is? Hoelang de gemeente aansprakelijk  voor tekorten? Er komen schriftelijk antwoorden van de wethouder.
 • Hennie Bogers: grootste uitdaging zijn de vrijwilligers.
 • Jeroen van der Eerden: zorgvuldigheid zal blijken in de overeenkomst.
 • B-stuk
 • Oproep publiek tribune: zaal verlaten.
 • Wijzigingen van de APV Grave. Bundeling van wijzigingen: burgemeester. Een ambtenaar heeft een dag werk gehad om de 56 vragen van Keerpunt 2010 te beantwoorden.
 • J.Hendriks gaf een toelichting waarom Keerpunt 2010 zoveel vragen heeft gesteld. Geen overleg geweest met horecazaken. Alles gaat veel meer tijd kosten voor ambtenaren. 8 vragen nu. Hoogte legeskosten. Ondermijnende criminaliteit? Noodzaak en nut. Controlebevoegdheid raad. Overgangsbeleid.
 • Joosten: wegen de kosten van uw vragen op tegen de kosten die ambtelijk gemaakt worden? Ambtenaren zijn er tien uur mee bezig geweest. Gemiddelde uurkosten: 80 euro.
 • J.Hendriks: deze vragen stellen we om het APV voorstel te kunnen beantwoorden.
 • B stuk
 • Privatisering Laco Nederland. Stevige onderhandelingen. Collegebevoegdheid. Raad kan alleen zienswijze indienen.
 • Seniorenzwemmen?
 • Laco krijgt de vrije hand op de locatie.
 • Inclusief parkeerplaats en wei bij de sporthal en zwembad.  En bij de speelzaal in de Mars?
 • Onroerend goed is overgegaan naar Laco.
 • Op verzoek van Nel wordt de overeenkomst van de notaris ter inzage gelegd bij de griffier.
 • Hennie Bongers: instemmen met verhoging veiligheidsregio. Geen risico lopen. 47 euro per inwoner. 134 euro in vijf jaar voordeel. 582.000 euro betaalt Grave.
 • Hennie Bongers: kunnen we voor verassingen komen te staan als we ja zeggen tegen kaderbrief Veiligheidshuis?
 • Drie gemeenten zijn bezig voor de fianantiele toekomst van CGM. Burgemeester: “Hogere bijdrage zit er aan te komen!! Zodra helderheid er is komen we er op terug.”
 • De werkafspraken en aanpassing reglement van orde en verordeningen raad  en de gedragscode en gentle agreement worden niet meer behandeld. Ze gaan rechtstreeks naar de raadsvergadering op 13 maart.
 • Jeroen van Eerden sprak zijn laatste woorden als commissielid en is blij dat de agendapunten 17 en 18 verschoven zijn naar de volgende cyclus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: