Ingezonden: Wil Baaijens over de kleine herindeling die de voorkeur van Ben Litjens heeft.

Geachte raad, geachte raadsleden,

In de huidige indelingsdiscussie krijgt de zogenaamde kleine herindeling niet de politieke aandacht die het verdient. Er zijn meerdere kritische rapporten die herindelen tot te grote gemeenten niet aanbevelen.

Een beetje literatuuronderzoek lijkt me toch wel aanbevelenswaardig om op basis van gefundeerde argumenten de burgers te betrekken in de keuze wel of niet herindelen en met welke gemeenten. Ik vrees dat partijbelangen en partijpolitiek bij de landelijke partijen prevaleert boven de belangen van de gemeenschap die zij zeggen te vertegenwoordigen.

Dat Grave, alleen al financieel gezien, moeite zal hebben zelfstandig te blijven moge duidelijk zijn. Maar is niet onmogelijk. Maar een goede optie is wel de z.g. kleine herindeling. Het samengaan of de fusie van de CGM-gemeenten.

De samensmelting van de ambtelijke organisatie is in wezen al gebeurd en de inkrimping van ambtelijke overhead van burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers etc. zullen alleen maar een kosten efficiënt effect hebben zonder dat dat de effectiviteit van het bestuur aantast. Ben Peters zou spreken van een win-win situatie

Overigens geeft de in bijlage 2 meegestuurde Brabantse Bestuursscan (blz,16 en 17) reden voor Grave tot bezorgdheid om niet verstrikt te raken in de competitieve spanningen tussen Boxmeer en Cuijk en de door de provincie geconstateerde zwakke financiële positie die sinds 2012 alleen maar slechter is geworden.

Het lijkt me dan ook duidelijk dat de Graafse politiek eerst de burger open en transparant gaat voorlichten en zeker de kleine herindeling zoals die door Ben Litjens wordt gepropageerd goed aandacht te geven.

M.v.g. wil Baaijens
www.gravepolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: