Elly Peters aan het woord. Laten we proberen dit bord naar Grave te halen.

De 5 meest toegankelijke gemeenten. Grave was er nog niet bij! Aan de slag!
Elly staat op de Kat, net als Dyon, naast het “motorblok”. Elly staat rechts.
Elly Peters. In het midden van deze drie vrouwen die de Internationale Vrouwen Dag organiseren.

Mijn naam is Elly Peters.

Jullie kennen mij van de Internationale Vrouwendag (8 maart), daar ben ik al bij betrokken sinds 2011. Ik ben voorzitter van Passage, de vroegere NCVB. En ik ben lid van het Platform voor mensen met een functiebeperking. Ook was ik actief bij de cliëntenraad van MEE.

Door de meervoudige handicaps van mijn zoon ben ik geconfronteerd met hoe de politiek van invloed is op de zorg. Zo is mijn interesse in wat de politiek doet ontstaan.

Ik vind solidariteit heel belangrijk. Vooral ook in de zorg. Luitsteren naar elkaar, eerlijkheid en iedereen in zijn waarde laten. Iedereen telt mee. Daarom is het belangrijk dat Grave ook het VN Verdrag Handicap en Toegankelijkheid gaat naleven. Niet alleen in beleid, maar ook met budget. De gemeente moet meer geld uitgeven aan huishoudelijke hulp voor ouderen. Het is van belang dat in het begin een goede indicatie gemaakt wordt, waarbij niet gekeken wordt naar de portemonnee van de gemeente maar naar de behoefte op basis van persoonlijke omstandigheden.

In ons verkiezingsprogramma staat iets over kernendemocratie. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat het bestuur niet ver van ons vandaan is. En ik ben ook voor lokale wethouders, die de lokale gevoeligheden goed kennen.

Een groot probleem voor Grave is te weinig nieuwbouw voor jongeren en starters. Er moet vaart gemaakt worden daarmee. Gewoon aan de slag. Ook de groenvoorziening, hoe dat de recente jaren is aangepakt is dramatisch.

Ik ben tegen het bouwen in de uiterwaarden. Dat levert alleen maar problemen op.

Grave heeft, vooral in de binnenstad, ontzettend veel verborgen cultuurhistorie. Dat moeten we zeker beter ontwikkelen. Door de komende 10 tot 20 jaar een goed samenhangend plan te ontwikkelen tot een mooi geheel wordt het toeristisch aantrekkelijker.

Ik hou veel van de natuur. De Maas vind ik een van de mooiste dingen van Grave. De kade is het visitekaartje van het water en moet daarom ook goed onderhouden worden. Het is nu teveel een rommeltje. Daar moeten we echt wat aan doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: