Raad belooft beter gedrag.

Gemeenteraad Grave belooft beter gedrag.

Raadsleden gaan elkaar minder onderbreken.

De raadsleden in Grave zullen zich in de nieuwe raadsperiode moeten gedragen. Dat hebben ze samen afgesproken en vastgelegd in nieuwe werkafspraken.

HERMAN WISSINK; journalist van de Gelderlander.

Dat was nodig, omdat de discussies in de Graafse gemeenteraad nog weleens uit de bocht vlogen. In de gemeenteraadsvergadering van december vlogen Léon Kamps (VPGrave) en Astrid Bannink (LPG) elkaar verbaal zodanig in de haren dat de op de publieke tribune zittende mystery guest John Bijl er zelfs aandacht aan besteedde in zijn column in het door raadsleden veel gelezen blad Binnenlands Bestuur.

De maat was daarmee wel zo’n beetje vol, erkenden ook de kemphanen Kamps en Bannink destijds zelf tegenover De Gelderlander.

Tijdens een commissievergadering begin dit jaar noemde Rick Joosten (LPG) het ‘triest hoe er met elkaar werd omgegaan’. Net Schuts (Keerpunt 2010) constateerde dat het niet meer over de inhoud ging, Frans Smulders (Trots Liberaal LvC) vond het ‘geen visitekaartje voor de gemeente’. Rob Bannink (VVD) stelde voor maar helemaal te stoppen met het elkaar onderbreken.

Op een stelling in de kieswijzer van deze krant, waarin wordt geopperd dat raadsleden verplicht een cursus moeten volgen waarin ze leren fatsoenlijk met elkaar om te gaan, reageert het CDA: ‘Fatsoen moet je doen. Respect voor elkaar en elkaars mening is de norm. Als je voor fatsoen een cursus nodig hebt, ben je als raadslid niet geschikt.’
‘De raad zou zich meer moeten concentreren op de inhoud en minder op de persoon moeten spelen’, stelt de grootste partij LPG in de kieswijzer.

Belangrijkste onderdeel van de nieuwe afspraken is dat raadsleden in de eerste termijn van het overleg elkaar niet meer mogen onderbreken. Juist dat interrumperen levert nog weleens stekelige reacties op. Na die eerste termijn, mogen raadsleden elkaar weer wel onderbreken. Ook tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering is voortaan het voeren van een discussie niet meer mogelijk. Er mag een vraag gesteld worden aan de wethouder en die geeft antwoord. Daarmee is voortaan het punt afgedaan.

Geopperd is nog raadsleden te verplichten gebruik te maken van een in de raadzaal te plaatsen interruptiemicrofoon. Nu kunnen raadsleden vanaf hun eigen plek het woord vragen. Maar daar bleek geen draagvlak voor te zijn.

De gemeenteraad bespreekt de gedragsregels op 13 maart.

Aanvulling webmaster/voorzitter Keerpunt 2010:

Een goede debattraining voor de nieuwe raad kan een hoop ellende voorkomen. En natuurlijk ook via internet de bewegende beelden laten zien zodat je kunt zien wie er in de fout gaat!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: