Op den Ham en gymzaal Stadhouderslaan voor 10 jaar open.

Sport vormt mede het cement van vestigingsklimaat van de onze gemeente. Sporten bevordert een gezonde levensstijl en het leggen en onderhouden van sociale contacten.

Sport wordt landelijk meer en meer als middel ingezet om de gezondheid, sociale samenhang en (sport-) participatie te bevorderen. Daarmee levert sport een bijdrage aan een vitale Graafse samenleving en versterkt het imago van de stad.

Het openhouden van het zwembad, sporthal en gymzaal is dus een stimulans voor heel Grave. Wij zijn dan ook verheugd dat wij overeenstemming hebben bereikt met Laco Nederland voor het behoud van zowel sportcentrum Op d’n Ham als de gymzaal aan de Stadshouderlaan voor de komende 10 jaar.

Ons college verzoekt middels dit voorstel om uw instemming om de overeenkomst met Laco Nederland te verlengen voor een periode van 10 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: