Brief oud medewerker gemeente: zware teleurstelling!

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders.
en de leden van de Gemeenteraad van Grave.

Grave, 15 februari 2018.

Geacht college en leden van de gemeenteraad,
Bij deze wil ik u op de hoogte brengen van mijn ondervonden zware teleurstelling inzake de komende verkiezingen. Eind oktober vorig jaar ontving ik een brief van het bureau verkiezingen met informatie over de komende verkiezingen op 21 maart 2018 en het verzoek of ik weer zitting wilde nemen in een stembureau.

Voor mij zou het een bijzondere zitting worden n.l. in de 50 jaar dat wij dit jaar in Grave wonen heb ik nog alle verkiezingen als lid van een stembureau en de laatste jaren steeds als voorzitter mee gemaakt. Zeker nu er ook nog eens 3 keer gestemd dient te worden.

Als reactie op genoemde brief heb ik aangegeven mij graag weer als voorzitter van een stembureau te willen inzetten. In genoemde brief werd ook al aangegeven op welke data er instructie bijeenkomsten gehouden zouden worden. Voor de voorzitters is dit 15 maart a.s. in Grave.

Deze datum had ik al in mijn agenda ingepland evenals 21 maart voor de verkiezingen.
Na de laatste verkiezingen vorig jaar werd mij nog gevraagd, Bert we kunnen de volgende keer toch wel weer een beroep op je doen waarop ik volmondig ja heb gezegd.

Omdat ik nadien niets meer vernomen heb van het bureau verkiezingen maar ik zijdelings signalen opving dat de indeling van de stembureaus al bekend was heb ik contact opgenomen met het bureau verkiezingen en heb ik gesproken met Mw. v.d. Waal.

Tot mijn grote verbazing en tot diepe teleurstelling kreeg ik te horen dat ik niet ingedeeld was als voorzitter noch als lid van een stembureau.
Zij heeft mij uitgelegd dat een andere keuze is gemaakt voor de voorzitters n.l. een nog actief bij de gemeente Grave werkzame ambtenaar.
En voor de leden is een keuze gemaakt uit de personen die zich hiervoor opgegeven hebben. Dat er een andere keuze gemaakt is voor de voorzitters kan ik wel begrijpen en daar heb ik ook geen problemen mee.

Maar in dat geval had ik toch minimaal verwacht dat er contact met mij zou worden opgenomen of ik dan wel als lid bij een stembureau ingedeeld wilde worden. Dit is niet gebeurd en hieraan is ook niets meer te doen.

Aan mw. van de Waal heb ik nog wel mijn teleurstelling en ongenoegen kenbaar gemaakt alsmede mijn mening uitgesproken dat ik dit een vorm van asociaal gedrag vind. Zo gaat men niet met zijn vrijwilligers om.

Een oud medewerker, die 33 jaar bij de gemeente Grave gewerkt heeft en zich al bijna 50 jaar als vrijwilliger voor de gemeenschap heeft ingezet en nog steeds doet (heeft hiervoor zelfs een Koninklijke onderscheiding gekregen), op deze wijze aan de kant zetten, want zo zie ik dat, is diep triest.

Mw. van de Waal heeft hiervoor wel excuses aangeboden maar erkende wel dat dit anders had gemoeten.

Ik heb gemeend zowel uw college als de gemeenteraad van deze gang van zaken op de hoogte te moeten stellen alsmede u te laten weten dat dit als een zeer, zeer zware teleurstelling door mij ervaren wordt.

Een zeer teleurgestelde oud medewerker

Bert Wijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: