Mystery Burger op bezoek bij de raad.

MYSTERY BURGER: LIEVER DAN BEWONERS

John Bijl: Binnenlands Bestuur

‘De Torenstraat is een zeer smalle weg’, zegt de eerste inspreker. ‘Op die gevaarlijke weg wil de gemeente een ontsluitingsweg realiseren!’ Bij de manier waarop deze burger de nieuwe verkeerssituatie beschrijft, zóu je zeggen dat de gemeenteraad van Grave net zo weinig manoeuvreerruimte heeft.

Maar argumenten lijken vanavond niet hoog op het lijstje van kwaliteitscriteria te staan.

Maar liefst zes insprekers zijn er voor het bestemmingsplan Torenstraat in Kern Gassel.

‘De parkeerplaats komt precies pal tegen onze tuin’, vertelt een. ‘De verplichte spuitzone van 50 meter wordt niet gehaald’, legt een fruitteler uit. Hij heeft een brief van branche-organisatie ZLTO bij zich. Voor de communicatie door de projectontwikkelaar heeft men geen goed woord over. ‘Pas toen het plan ter inzage lag, zijn ze langs geweest’, klaagt een van de insprekers.

De raad is niet ongevoelig voor die verhalen. ‘Dit plan past niet bij Gassel’, vindt Leon Kamps (VPG). ‘De belangen van omwonenden zijn niet serieus genomen’, vult Ben Litjens (Keerpunt 2010) aan. Ze stellen voor het plan voor de Torenstraat los te koppelen van de andere wijzigingsvoorstellen.

Niet heel de raad is zo uitgesproken. ‘In 2008 hebben we toch besloten elf woningen op die plek te bouwen?’ vraagt Astrid Bannink (LPG). ‘Meneer Van Geest weet het vast’, zegt ze tegen VPG’er Jacques van Geest. ‘Die was toen wethouder.’

‘De heer Van Geest was toen geen wethouder’, weet Kamps. Daarnaast veranderen plannen en meningen wel eens. ‘Ik ben wél blij dat u dualistisch bezig bent’, vervolgt Kamps. ‘Ik heb begrepen dat uw partijgenoot wethouder Henisch tegen de omwonenden heeft gezegd dat ze niet zo gelukkig was met het plan.’

‘Meneer Kamps, ik heb dit zo gemist bij u!’ interrumpeert Bannink. ‘De laatste maanden begint het zuur weer.’ Ze houdt haar kaken stijf. ‘U bedrijft politiek over de rug van inwoners.’
‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen’, zegt een verbeten Kamps terug. ‘Dit is een politiek platform; als u daar niet tegen kan, zijn er genoeg andere leuke dingen.’

‘U probeert mensen te beschadigen’, grijpt Rick Joosten in (LPG) in. Hij probeert kalm te blijven. ‘Ik kom met feiten’, riposteert een opgewonden Kamps.
‘Waar was u toen werd gepleit voor maximaal vier woningen?’ vraagt VVD’er Rob Bannink aan Kamps. ‘Gaan we nou jij-bakken?’ roept Kamps verontwaardigd. ‘De initiatiefnemer had meer aan burgerparticipatie moeten doen’, vindt Nel Schuts (Keerpunt 2010).

‘Dat is geen verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar’, interrumpeert VVD’er Bannink. ‘Jammer hè, meneer Kamps,’ vult hij aan, ’dat je op een interruptie niet kan interrumperen.’
‘Bij de Haenestraat heb ik de heer Kamps ook niet gehoord over burgerparticipatie,’ valt mevrouw Bannink bij.

Dat schiet Jacques van Geest in het verkeerde keelgat. ‘Mevrouw Bannink basht’, roept hij. ‘Bij de Haenestraat heb ik geroepen dat de bewoners zich geschoffeerd moeten voelen.’
Bannink kijkt hem priemend aan. ‘Nou, ik ga verder met m’n verhaal’, zegt ze haast verveeld. ‘En waar was de LPG toen het ging over de Sprankel’, roept Kamps dan. ‘Ik dacht dat de heer Kamps iets zou zeggen, maar ik heb niks gehoord’, zegt ze ijzig.

‘Kunnen we niet gewoon tot stemming over gaan?’ vraagt een vermoeide Hennie Bongers (Keerpunt 2010) dan. Gezien de handen, wilden alleen de fractieleden van LPG nog verder gaan met deze schimpshow.

Na de stemming – het plan wordt ongewijzigd aangenomen – lijkt op de publieke tribune iedereen vooral blij te zijn dat dit is afgelopen.

Morgen zullen de bezwaren van de omwonenden niet zijn verdwenen, maar voor nu lijken ze vooral murw door het onfatsoen van het orgaan dat hén zou moeten vertegenwoordigen. Maar in plaats daarvan vooral zijn eigen spelletje belangrijk vindt.

John Bijl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: