STAnd.VAn.ZAken Prinsenstal

Aanleiding

Tijdens het stadsgesprek over de Vestingvisie (2 november jl.) zijn de eerste plannen getoond t.a.v. de locatie Prinsenstal.

De ontwikkelaar, Stam en de Koning (S&DK), heeft aangegeven dat op zeer korte termijn (8 weken) begonnen wordt met de ‘(ver)bouw’ van de eerste fase.

Naar aanleiding van het stadsgesprek is door de Gelderlander ook een interview afgenomen bij de initiatiefnemers.

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u nader over de stand van zaken.

Inhoud.

Sinds dit voorjaar zijn gesprekken gaande met eigenaar Prinsenstal B.V (onderdeel van Keizersberg Vastgoed), S&DK en hun architect over de stedenbouwkundige invulling voor de locatie van het oude Maaszicht complex waar zij sinds de zomer eigenaar van zijn geworden.

Omdat de locatie een belangrijk onderdeel vormt in de Vestingvisie is West8 aangeschoven om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen.

Initiatiefnemers hebben aangegeven dat zij graag op korte termijn (binnen de genoemde 8 weken) aan de slag willen met de (asbest)sanering van het Wijnberg complex (gebouw met rode daken incl. de kapel).

Er is door S&DK opdracht verleend aan een ingenieursbureau om op korte termijn een asbestinventarisatie uit te voeren in het gebouw.

Voor de initiatiefnemers is dit een belangrijke stap in de totale herontwikkeling van het complex. Ondertussen zullen de gesprekken tussen initiatiefnemers en gemeente worden gecontinueerd waarbij onder meer wordt gesproken over het programma, parkeeroplossing, kosten en de noodzakelijke procedures.

Afspraken hieromtrent zullen worden vastgelegd in een anterieure exploitatieovereenkomst.

Ook zal gesproken worden met Mooiland, eigenaar van de gebouwen in het noordelijk deel van het complex op de hoek Oliestraat/ Maaskade. Het is wenselijk dat er een integrale ontwikkeling tot stand komt. Vooralsnog zal het plan gefaseerd ontwikkeld worden.

Fase 1 betreft het zuidelijk deel: vanaf Brugstraat t/m kapel. Fase 2 betreft de bebouwing ten noorden van de kapel waar ook de ‘Maaszicht-flat’ en het deel van Mooiland deel vanuit maakt.

Met het Waterschap zal overleg worden gevoerd over de haalbaarheid m.b.t. de twee nieuwe gebouwen op/aan de bestaande kademuur (waaronder de bouw van de oude ‘Prinsenstal’).

Het (gewenst) programma in het zuidelijk deel bestaat uit ca. 42 woningen (koop). In het noordelijk deel zullen voornamelijk huurappartementen moeten komen. Op dit moment wordt gesproken over ca. 40 tot 45 woningen.

Vanuit Mooiland wordt rekening gehouden met een programma van circa 40 huurappartementen, een toevoeging van 10 woningen t.o.v. het bestaand programma.

In het woningbouwprogramma wordt op dit moment rekening gehouden met een toevoeging van 49 woningen. Voor de realisatie van het programma van de eerste fase (zuidelijk deel) is dit vooralsnog voldoende. Voor wat betreft de realisatie van het programma in het noordelijk deel zal met Prinsenstal B.V./ SD&K en Mooiland een ander tijdspad doorlopen worden, het gewenst programma is op dit moment nog niet beschikbaar in het woningbouwprogramma.

Zodra er meer over het vervolgproces bekend is, zullen we u nader informeren i.c. betrekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: