Plukweide op Visioterrein.

De plukweide op het Visioterrein aan de Elisabethstraat in Grave komt er.

In het voorjaar van 2018 wordt een gedeelte van het terrein bemest en ingezaaid. Het is één van de voorstellen die burgers indienden voor een tijdelijke invulling van het immense terrein. Bewoners reageerden in groten getale op de oproep van de gemeente en de Wijkraad Binnenstad om met voorstellen voor het braakliggende terrein te komen. Lange tijd is het voor de buitenwacht stil geweest, maar de ideeën zijn nu door de gemeente gebundeld.

De gemeente heeft al een aantal ‘gevraagde’ maatregelen getroffen. Paden zijn verhard en er kan gewandeld en gerend worden. Hondenbezitters hebben de plek al gevonden. Evenementen mogen er plaats vinden, maar verlichting is er niet. Een aantal ingrijpende opties wordt onderzocht, zoals ‘de brug over de Raam herstellen’ en ‘De Hampoort als zuidelijke toegangspoort tot de stad’. De oude, bijzondere fruitbomen op het terrein blijven behouden. Het Graafs Museum opent een archeologietuin voor kinderen en de Cloveniers adopteren de kazematten. Bankjes, waterpartij, kiosk en een muziektempel zijn gewenst. Over een aantal initiatieven moet de gemeenteraad zich nog buigen.

Regie Adviesburo West8

In het kader van de ‘Vestingvisie Grave’ heeft Stedenbouwkundig Adviesbureau West8 opdracht van de gemeente te adviseren over de lange-termijnplannen voor het ‘Visiopark’. De visie van West8 is te zien in de maquette die tot 14 januari in de bibliotheek aan de Trompetterstraat is tentoongesteld. Tijdens openingstijden kan iedereen deze bezichtigen. Sinds 20 december 2017 is een website (www.grave.nl/vestingvisie-grave) online en is een speciaal e-mailadres vestingvisie@grave.nl beschikbaar om reacties achter te laten. Alle reacties die voor 14 januari 2018 binnenkomen, worden doorgeleid naar West8 en meegewogen in de definitieve Vestingvisie.

Bron: De MaasDriehoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: