Keerpunt checkt.

 Waar of onwaar?


De aanleiding:

In het blad Binnenlands Bestuur van 10 november 2017 staat een artikel onder de kop: “Oproep tot screening kandidaat-wethouders” Onze burgemeester Roolvink heeft minister Ollongren een brief geschreven en daar in gevraagd om de screening van kandidaat-wethouders uit te breiden op landelijk niveau in de strijd tegen infiltratie van het lokale bestuur door criminelen. Verder op in het artikel staat dat burgemeesters opgeroepen zijn vroegtijdig gesprekken aan te gaan met aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 deelnemende partijen over het bestrijden van ondermijning.

Het bericht gaat verder met:

In Grave heeft hij eerder dit jaar al met de fractievoorzitters afgesproken dat van alle personen op de kieslijsten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden gevraagd.

Klopt het?

Bij navraag bij mr. Ton van Elk de Freese, die mij verving bij het bewuste voorzittersoverleg van politiek partijen, bleek dat:

Aanvankelijk twee en later drie partijvoorzitters aan het overleg hebben deelgenomen. Men heeft alleen afgesproken om het advies te delen om een een VOG te vragen aan de kandidaat raadsleden. Ton van Elk de Freese, als voorzitter van JVC uit Cuijk, vertelde in dat overleg ook nog dat men in Cuijk men een regeling heeft waarbij via een convenant met het NOC sportverenigingen gratis een VOG voor aspirant bestuurders en jeugdleiders kunnen krijgen. De gemeenteraad zou dit ook kunnen faciliteren voor degenen die in Grave een VOG moeten overleggen. De aanvrager draait zelf op voor deze kosten namelijk.

Onwaar: 

Er is geen afspraak met de fractievoorzitters gemaakt maar met een deel van de voorzitters van de Graafse politiek partijen.  Drie voorzitters waren niet aanwezig. En er is ook niet afgesproken dat van alle personen op alle kieslijsten een VOG gevraagd wordt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: