Misleidende email. Waarschuwing! Waar kan ik dit melden?

Van: “CJIB” <noreply@cjib.nl>
Datum: 24 oktober 2017 om 10:30:17 CEST
Aan: <jacques.leurs@home.nl>
Onderwerp: Laatste aanmaning

Logo CJIB
Geachte bestuurder,
U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.
Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de betaling te voldoen.
Het openstaande bedrag is tot heden niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven.
U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de informatie die het BKR over u heeft ontvangen.
Wij zullen wij uw bank opdracht geven om beslag te leggen op uw rekening vanaf donderdag 26-10-2017 tot het volledige bedrag is voldaan. Dit houdt in dat u geen toegang meer heeft tot uw rekening en geld.
Omschrijving: Overtreding overschrijding maximum snelheid op autosnelweg met 12 km/h

Feitcode:  V101C
Datum:  11-04-2017
Toegestane snelheid:  100 km/h
Gemeten snelheid:  116 km/h
Gecorrigeerde snelheid:  112 km/h
Opgelegde sanctie:  € 34,00
Administratiekosten:  € 2,25

Te betalen:  € 36,25
–  Klik hiеr op: onlinе bеtalеn om dе factuur tе voldoеn, lеt op dat u dе juistе bеdrag: € 36,25 invult.
–  Klik vеrvolgеns op kopеn.
–  Bij uw bitcоinsаdrеs vult u: 1BeNw9GFhXehx6ifphWiVt4Xdj4CFNF7Xv
–  U kunt nu dir?ct uw bеtaling do?n via iDEAL. Kiеs hiеrtoе uw еigеn bank.
–  Zodra u hеt opеnstaandе bеdrag hееft bеtaald, ontvangt u ееn bеvеstiging еmail.
Niet betalenWij zijn dan genoodzaakt beslag te leggen op uw rekening.
Bent u het niet eens met de beschikking ? Dan kunt u na de betaling in hoger beroep gaan bij de officier van justitie van Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Hoogachtend
Centraal Justitieel Incassobureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: