Reactie op verslag in de Arena van betoog Nel Schuts tijdens de behandeling van de Kadernota.

Nel Schuts (Keerpunt 2010) maakte zich zorgen over de gemeentelijke financiën: “Kijkend naar de ontwikkeling van het eigen vermogen van de gemeente Grave, zien we in de kadernota een teruggang in de periode 2016-2021 van meer dan twee miljoen euro”. Over Historisch Grave en de Raad van Inspiratie: “Zijn de quick wins gehaald, die bij de start zijn aangegeven? Keerpunt wil in het najaar een evaluatie zien van het plan van aanpak 2016. Daarbij willen we ook een rapportage ontvangen van de Raad van Inspiratie, die inzicht geeft, waaraan het budget van € 150.000,- is besteed”. Niet zo’n slimme vraag. Wethouder Joon antwoordde later dat de RvI zelf geen budget te besteden heeft. De raad neemt de beslissing over de te besteden gelden. Schuts schoot wel raak met haar vraag over de Traverse: “Herinrichten en duurzaam veilig maken van de Traverse, wijk de Zittert, kost € 250.000,- Lijkt ons op zich een goede zaak. Het bedrag komt ons onwaarschijnlijk hoog voor. Wij zien graag een onderbouwing hiervoor”.
Reactie webmaster: De vraag van Keerpunt 2010 ging over Historisch Grave en Raad van Inspiratie. De raad mag als controleur van het college naar quick wins en naar een evaluatie vragen van het plan van aanpak 2016. Ook mag/moet de raad vragen of de Raad van Inspiratie bereikt heeft wat wethouder Joon voor ogen had met deze club enthousiaste vrijwilligers? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: