De Gelderlander schrijft over onderzoek Berenschot “Gat van Grave”.

Rapport kritisch over ‘Grave’

De gevolgen van de aanvaring van binnenvaartschip Maria Valentine met de stuw in Grave werden in eerste instantie onderschat door de hulpdiensten. Er was onvoldoende afstemming tussen de diensten en de communicatie naar de bevolking was onvoldoende. Dat blijkt uit een kritisch rapport van onderzoeksbureau Berenschot.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat, de betrokken veiligheidsregio’s en de waterschappen. Op 29 december ramde het binnenvaartschip in dichte mist de stuw. Het schip, beladen met benzeen, brak door de stuw en viel meters naar beneden. Door de kapotte stuw daalde het waterpeil in de Maas en het Maas-Waalkanaal aanzienlijk.

De gevolgen waren enorm. Woonboten in het gebied kwamen droog te liggen en werden onbewoonbaar, bedrijven konden wekenlang niet bevoorraad worden en de binnenvaart op de Maas werd onmogelijk. De totale schade wordt geschat op tientallen miljoenen euro’s.
De onderzoekers van Berenschot concluderen dat de omstandigheden waaronder het scheepsongeval plaatsvond uniek waren en dat de betrokken hulpverleners zich tot het uiterste hebben ingespannen.
De omstandigheden waaronder gewerkt moest worden waren bijzonder moeilijk. Door de dichte mist konden de hulpverleners op locatie geen hand voor ogen zien. Bovendien vond het ongeval precies op de grens van Brabant en Gelderland plaats en zorgde de daling van de waterstand ook voor problemen in Limburg. Bij het ongeval waren dus drie provincies, drie veiligheidsregio’s en drie waterschappen betrokken. Op locatie liep de samenwerking goed volgens Berenschot, maar de communicatie en de opschaling werden niet goed afgestemd. Mede omdat onvoldoende duidelijk was hoe groot de gevolgen waren. Berenschot concludeert dat de melding met ‘beperkte urgentie’ werd behandeld.
Het onderzoek van Berenschot is het eerste officiële onderzoek naar het ongeval maar niet het laatste. Er loopt nog een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie bekijkt de zaak strafrechtelijk. Onduidelijk is nog steeds hoe het schip de stuw heeft kunnen raken en of dat de schuld is van de schipper.
Pagina 3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: