Wat me opviel in de Kadernota 1. Geen cent extra begroot voor samenwerking!

Samenwerking Land van Cuijk

                                          Foto-archief: diverse bijeenkomstenVoor 2016 en 2017 is 2 euro per inwoner beschikbaar gesteld voor de verkenning en de twaalf gezamenlijke projecten. Voor 2018 en volgende jaren zijn geen middelen in de begroting opgenomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen wij u tijdig informeren over de vervolgstap een de mogelijk daarmee samenhangende financiele  consequenties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: