Auditcommissie vergaderde weer. No over jaarrekening en kadernota

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de vergadering van de raadscommissie Audit       op 2.7 juni 2017
Betreft Agendapunt 5: Jaarrekening 2016

Het tekort bedraagt bijna 1 miljoen euro. 
Dit bedrag wordt betaald uit de reserve.
In de voorbije jaren was dit steeds hetzelfde patroon. Ieder jaar een tekort en dat werd betaald uit de reserve.
Hoe lang kunnen wij nog een greep uit de kas van de reserves doen voordat de nagels gaan slijten door het schrapen op de bodem van deze kas?
De cijfers worden tegenwoordig wel overzichtelijker gepresenteerd dan voorheen maar echt inzicht krijg ik niet.
Meerdere keren heb ik in het verleden gevraagd om een onafhankelijk deskundige, die de geïnteresseerde burger en ons als raadslid in begrijpelijke woorden kan uitleggen, waar de gemeente Grave financieel staat en hoe de gemeenteraad beter kan afwegen, wat de financiële consequenties zijn van besluiten op langere termijn. 
Tot op heden is hieraan nog geen effectief gevolg gegeven.
Ik blijf mijn vraag bij deze herhalen. Graag een reactie van de wethouder de heer Joon.
Van besturen van gemeenschappelijke regelingen vragen wij meestal een paar procent bezuinigingen en begrotingsdiscipline. Wanneer passen wij dit beginsel ook op ons zelf toe?
B-stuk
Betreft Agendapunt 6: 1e Bestuursrapportage 2017
Ook hier weer hetzelfde beeld. Over de 1e drie maanden van het jaar 2017 al weer een tekort van enkele honderd duizenden euro’s.
Waarom moet Grave nog weer extra betalen voor de brandweerkazerne, die al is overgedragen aan de veiligheidsregio?
In deze rapportage wordt goed aangegeven aan welke projecten wordt gewerkt.
Voor mij is het belangrijkste dat Grave wordt bestuurd door mensen, die naar burgers willen luisteren en oplossingsgericht werken. Daaraan kan nog veel worden verbeterd. Na 4 jaar na de sluiting van de scheepswerf zie ik op deze lokatie nog steeds niets gebeuren. Geen hotel, geen woningen, geen bedrijvigheid. Nada.
Terwijl in heel Nederland vol op wordt gebouwd blijft het ook wel erg stil op Wisseveld.
De oorzaak van dit soort zaken lees ik niet deze Bestuursrapportage, welke rapportage overigens wel een mooie lat out heeft. Daarmede heb ik het wel gezegd.
B-stuk
Betreft Agendapunt 7: Kadernota 2018-2021
Voor 2018 wordt al weer een tekort van € 336.000,- aangekondigd.
Dat de verliezen in de jaren daarna kleiner worden geraamd kan ik wel begrijpen. 
Er zijn dan raadsverkiezingen geweest. H’m!
Maar je hoeft geen profeet te zijn, dat dit in de praktijk altijd weer meer zal worden totdat wij op de bodem van onze kas zijn of zijn samengevoegd met Cuijk. Wat is de slechtste optie?
Ik zou graag zien, dat het huidige College in een aanvullend stuk voor de komende raadsvergadering aangeeft hoe dit verwachte tekort van € 336.000,- wordt gedekt zonder aan de reserves te komen. Lukt dat?
B-stuk
Escharen, 27 juni 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: