Grasduinen… aan het Noordeinde

 Door Harry Daudt 

Al sinds augustus 2016, wachtten de bewoners van het Noordeinde, Grave op een grondige maaibeurt van het veel te hoog opgroeiend groen, en nu geel van hun ooit-speel en sportveld(en). Er is geschreven en gemeld, foto’s meegezonden; niet alleen in het bezuinigingsjaar 2016, maar ook en juist in 2017, een jaar, waarin beloofd werd, met een zak geld van 110.000 Euro, het Openbaar Groen weer op peil te zullen gaan brengen. In de voorjaarsmaanden, kon je ook in de wijk De Mars en Blauwe Dorp, ‘groenwerkers’ met machines aan de gang zien. Niet aan het Noordeinde, die eind augustus 2016, voor het laatst een maaier-met-machine, aan hun straat hadden aangetroffen; met achterlating van ‘hooi’.
In een hoorzitting van de klachtencommissie, eind januari 2017, kwamen drie vertegenwoordigers van dit deel van Grave, samen met de Wethouder en een ‘groene kompaan’. Excuses werden gemaakt en beloofd werd om ‘de onderlinge communicatie’ tussen Burger en B&W te verbeteren, maar dat bleken beide heren al gauw vergeten.
Blijkbaar leefden ze beiden nog in 2016, waarin bezuiniging, een legitiem uitgangspunt voor een ‘gesprek’. Weer werd er over het plan gesproken, dat door niet-maaien, vlinders en bijen, alle kans zouden krijgen op deze (voormalige) speel/sportveldjes. Wilde je spelen, dan ging je maar 150 meter verderop, daar werd wel: regelmatig gemaaid. Deze boodschappen werden door wijkbeheer/groendienst/GMC-verband, bij herhaling rondgestrooid onder de burgers, die almaar bozer werden; zich tenslotte verenigden tot 8 Noordeindebewoners, die een week geleden door Wijkbeheer Ad de Korte werden geinformeerd over: ‘zijn plan van aanpak’; weer dezelfde ‘riedel’ over: vlinders, bijen en ‘biotoop’. Niets geen plan. Bovendien (veel) te kostbaar….
Nu waren de klachten van alle kanten en in allerlei vormen, blijkbaar zo talrijk, dat vanmorgen om 10.00 uur, zich het eerste ‘gele monster’ meldde en met maaien aan de gang ging. Zweetdruppels bij de bestuurder en een regelmatig ‘vastlopende’ machine, die zich moest ploegen door het bijna ondoordringbaar woud van onkruiden. Viermaal moest noodgedwongen……worden gestopt om de machinist en zijn machine te koelen.
Nog(15.00 uur) zijn 2 machines gaande om het groen&geel te temmen en tot sport&speelhoogte terug te brengen.
Dank aan al die Raadsleden, die, in de loop der tijd, zijn komen kijken; ‘met eigen ogen’ zagen, wat hier in 10 maanden was verwaarloosd. Dank aan de Raadsleden, die ons, burgers het oor hebben geleend en Daandels hebben proberen te bewegen, de Burgers van Grave tegemoet te komen. Dank ook aan diverse leden van de Wijkraad.

In Keerpunt 2010, mag je werkelijk vertrouwen hebben; ik gun hen een klaterende overwinning in maart 2018; zij waren bewogen en bevlogen; moedigde ons aan ‘het er niet bij te laten zitten’. 
De wethouder-zelf is nooit komen kijken; las zelden de brieven van ‘de bezorgde Burgers’; het liet deze Bestuurder blijkbaar onverschillig. Van het bestaan van de actiegroep ‘Groen moet je doen Grave’ niet op de hoogte. Hij vond onze uitnodigingen aan de Pers(DG) en de media(Omroep Brabant) ‘overdone’, zo sprak hij, tijdens de ‘hoorzitting’, medio januari 2017. Met de Gemeenteraadsverkiezingen-2018 in het vooruitzicht, wekt deze Bestuurlijke houding, geen enkel vertrouwen, van de kant van de burgers; en het is blijkbaar niet het enige dossier.
Dank ook aan de Pers, de redacties van De Gelderlander en Arena Lokaal, die ‘onze klachten’ in tekst en foto’s, hebben geplaatst. Zij stonden open voor het democratisch gehalte van onze actie(s); hadden oor en oog voor pogingen van de bewoners van De Mars om van hun wijk een leefbare wijk te maken; waar het met elkaar goed leven is en waar Groen serieus wordt genomen.
We hopen nu van harte, dat het dit Gemeentebestuur niet meer en langer onverschillig laat; dus ‘Maaien, gewoon maaien’ ( citaat van raadslid Litjens); de wens van Noordeindebewoners.

Harry Daudt       

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: