Hoe staat het met de tijdelijke Visio plannen?

—————————————————————————————————
Vandaag 17 mei 2017 las ik een kort stukje in de Maasdriehoek over de tijdelijke invullingvan het Visioterrein. Al in 2016 maar ook recent nog  in 2017 deed Roolvink een duidelijke oproep aan alle Graafse burgers om met ideeën te komen, dit o.a. naar aanleiding van in eerste instantie de vragen van raadslid E. Eigenhuijsen. Zij maakte zich o.a. zorgen om de invulling van het toeristenseizoen 2017.
De bedoeling was om in het eerste kwartaal van 2017 al bruikbare initiatieven om te zetten in voorstellen en daar is niets van op de lei gekomen. Door de Maasdriehoek gevraagd naar het ‘waarom’ gaf L. Roolvink  geïrriteerd antwoord, waarbij hij ongeveer in 1 zin verklaarde dat o.a. de Wijkraad Binnenstad al een bundeling van ideeën had ingeleverd, maar hij de ideeën nog niet eens had bekeken en dat hij nooit gezegd heeft dat er een plan zou komen. De Maasdriehoek schrijft verder dat van het enthousiasme van L. Roolvink weinig over is. 
Ik vind het maar een raar verhaal; de Graafse bevolking is opgeroepen om met ideeën te komen (participatie noemen ze dat) en dan is het natuurlijk de taak van het college om met voorstellen te komen naar de gemeenteraad. Maar ja, als Roolvink de ingediende ideeën nog niet eens gelezen heeft . . . . Voorlopig komen we dan niet verder dan de honden er uitlaten. Zo lang poep en ander afval maar opgeruimd wordt . . .?
Onderstaand nog even ter herinnering wat L. Roolvink op 21 februari van dit jaar in de commissievergadering nog zei over een tijdelijke invulling;
E. Eigenhuijsen (Lijst Eigenhuijsen); “De titel vestingvisie is suggereert dat er reeds een keuze is gemaakt voor de gekozen richting. Ik herinner mij nog de discussie van bewoners rond De Kat omtrent het verwijderen van bomen om de vestingwerken zichtbaar te maken. En nu wordt het “Visio” hiervoor gebruikt. Derde kwartaal een stadsgesprek? Wat is/wordt de invulling van Visio voor het jaar 2017?”
Roolvink; Alle (ook tijdelijke) ideeën voor Visio zijn welkom.
 H. Linders (VVD); “Wat wordt concreet gedaan om ideeën van tijdelijke aard voor Visio te faciliteren? Is alles mogelijk?Gaat u vast met bestraten beginnen of wacht u eerst op een idee?
 L. Roolvink; Het is de taak van de gemeente te faciliteren en in mei komen wij hier op terug. Er kan vast bestrating worden gerealiseerd. Zonder financiële middelen is dat niet mogelijk.”
R. Bannink (VVD);Als u pas na mei begint met een voorstel om te faciliteren is dat volgens ons te laat, wij verzoeken u om hier eerder mee te komen. Er is nog budget voor de aankoop van Visio ad. € 18.000,= dus waarom wachten?”
L. Roolvink: “Mee eens, maar er is een raadsbesluit voor nodig”.
J. Jacobs: “Zijn er criteria waaraan activiteiten op Visio moeten voldoen?”
L. Roolvink: “Wij laten dit open, laat eerst de ideeën komen, zo werd al gevraagd naar een bloemenpark, een hardlooppark etc.”
E. Eigenhuijsen: “Voor zo’n korte termijn invulling is misschien geen infrastructuur meer, alles is ontmanteld. Voor het jaar 2017 is restauratie (toeristenseizoen) niet mogelijk en dus ook geen evenementen?”
L.Roolvink: “Op het terrein bevonden zich teerhoudende materialen (bitumen), wij wilden in 1 keer het gehele terrein schoon hebben”.
E. Eigenhuijsen; “Nu moet er extra geld uitgegeven worden om tijdelijk te kunnen faciliteren (bestraten) u had de bitumen wellicht beter later kunnen laten verwijderen.”
Grave, 17 mei 2017 H. Kruizinga-Keerpunt2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: