Collegebesluit 9 mei. Realisatie 3 woningen Hanenstraat.

Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 3 woningen 
Hanenstraat Velp.

Samenvattend ambtelijk advies:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat Velp’ is opgesteld om de realisatie van drie vrijstaande woningen aan de
Hanenstraat mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening. Er zijn vier zienswijzen ingediend die tot een aantal wijzigingen hebben geleid. Het
bestemmingsplan kan gewijzigd vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Besluit college:

Vast te stellen het raadsvoorstel inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat Velp’. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: