Arena: Niemand wil een supermarkt op Vennedaal

 Door Freddy Klooté 

De agenda van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag vermeldde een motie van de LPG, met betrekking tot de inmiddels omstreden bestemming van het terrein van het voormalig tuincentrum Van der Venne. Daar waar, tot ieders geluk, een plan voor woningbouw was voorzien, ging dat door omstandigheden van de eigenaar niet door. Tot schrik van de omwonenden, verbazing van de Graafse ondernemers en commotie in de Graafse raad.
Jacques van Geest (foto) van VPGrave legde het probleem op het bordje van wethouder Daandels. De LPG had een motie waarin ze, “overwegende dat op deze locatie woningbouw gewenst is, de visie aangeeft dat nieuwe supermarkten, zo die er al moeten komen, in het centrum gevestigd moeten zijn, in deze omgeving zowel een kinderopvang als een brede school gevestigd zijn, roept het college op om kennis te nemen van genoemde bezwaren en zorgen van de raad omtrent de consequenties van het realiseren van een supermarkt op deze locatie en deze mee te nemen in het vervolgtraject van dit proces”.
Namens de omwonenden had Willem van den Berg in een bijzonder scherp pleidooi de ernstige verstoring van de leefomgeving weergegeven: “Half januari 2017 kwam het bericht dat er een omgevingsvergunning was aangevraagd voor de bouw van een winkelpand op Vennedaal. Dit sloeg in als een bom”. In een eerder artikel in Arena is de verbijstering en woede van de omwonenden al beschreven. Van den Berg: “En nimmer is er met iemand van ons gecommuniceerd. Niet door de eigenaar, niet door de gemeente”. Hij sprak nog over de uiteindelijk toch geplande afspraak met de wethouder, die één dag voor de geplande datum door een ambtenaar werd afgebeld, 

“omdat het niet gebruikelijk is dat de wethouder, lopende een bezwaarprocedure contact heeft met de bezwaarmakers”. 
Toen de wethouder wel een gesprek had, op de afgesproken datum, met de scholen en de kinderopvang (ook een bezwaarmaker), waren de rapen gaar. De oproep aan de raadsleden was duidelijk: “Doe uw werk, ga voor ons. Wij hebben u daarvoor immers gekozen”.
Eric Daandels: “We vinden de situatie niet prettig. We wilden woningen, geen supermarkt. We waren bezig met de eigenaar en gingen voortvarend aan de slag. Dan dient de eigenaar een ander plan in. We moeten dat toetsen. Heel zuiver. Qua bestemmingsplan ligt die bestemming er”. Van Geest merkte op dat er op dat moment al een mening was over de concentratie van detailhandel in het Graafse centrum. Volgens Daandels maakte de eigenaar een andere keuze: “Er zijn bezwaren ingediend, die nog door de klachtencommissie behandeld moeten worden”. 

Ben Litjens (Keerpunt 2010), altijd pragmatisch ingesteld: “Laat de gemeente met eigenaren de grond kopen en er samen woningen bouwen”. Litjens bedoelde waarschijnlijk met die eigenaren, de mensen die zich destijds voor de woningbouw in dit mooie plan hadden ingeschreven.
Er werd nog gesproken over de dubbele ramp, als deze winkel, de Lidl, van het van den Hurkplein zou vertrekken en er zich op die plaats een andere prijsvechter (bedoeld werd de Action) zou vestigen. 
Rolf Schouten van Graveon en het Centrummanagement: “Raad, u bent degene die al een paar keer heeft besloten om winkels in het centrum te houden. Handel met verstand”.

Verschillende raadsleden vonden dat de motie niet ver genoeg ging, anderen konden ermee leven. Een voorstander van een super op Vennedaal was in het stadhuis niet te vinden. De motie haalde het met 7 voor en 5 tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: