De Arena: Fietspad naar Brede School Grave Oost omstreden

 Door Freddy Klooté 


GRAVE – Op het door de gemeente Grave aangekochte Visioterrein is men bezig met het ontwerpen van een nieuwe brede school, waarin de leerlingen van De Sprankel en Hartenaas ondergebracht zullen worden. Het belooft een schitterend gebouw te worden, duurzaam, kindvriendelijk en liggend in een schitterende omgeving. De leerlingen die deze school zullen bezoeken, moeten er natuurlijk wel de ruimte voor krijgen om er überhaupt te komen. In de raadsvergadering van 16 mei was daar nogal verschil van mening over.Leny van Lieshout. (archieffoto Jacques Leurs)

De gemeente Grave is van plan een fietspad aan te leggen aan het einde van de van Steenhuijslaan en de Jan Luijkenstraat. Het fiets- en loopverkeer gaat naar school via een nieuw te maken doorsteek op de plaats waar beide genoemde straten elkaar ontmoeten. Het slootje wordt verlegd en er komt een fiets- en looppad in twee richtingen naar het terrein van de Brede School. Leny van Lieshout sprak namens 45 van de 120 gezinnen uit het gebied dat met de nieuwe plannen te maken krijgt: “De bewoners maken zich ernstige zorgen over de overlast die in hun straat en elders in de wijk zal ontstaan door sluipverkeer van automobilisten die hun kinderen niet via het Visioterrein, ingang Estersveld, maar aan het begin van het nieuwe fietspad zullen gaan afzetten. Ze maken zich bovendien ernstige zorgen over de veiligheid van het fietsend en lopend verkeer van en naar school omdat er op gevaarlijke en drukke plekken moet worden overgestoken, terwijl daar nauwelijks extra maatregelen voor komen”.
Hoewel de meningen binnen de raad verdeeld waren, was eenieder zich wel bewust van de zorgen die er zijn over de veiligheid van de kinderen. Jacques van Geest (VPGrave): “Niet meewerken aan dat fietspad. De verkeersveiligheid is niet genoeg gewaarborgd.”. Hennie Bongers (Keerpunt 2010): “Waar gaat dit agendapunt over? Op welk moment gaat de inspraak op de verschillende plannen in? We maken vandaag nog geen keuze”. Frans Smulders (Trots Liberaal): “Al het verkeer gaat niet alleen door de woonwijk, maar moet ook de Estersveldlaan of de Paringetweg over. Er moet een plan komen voor de totale verkeersafwikkeling. We zijn met de verkeerde volgorde bezig”. Ben Peters vond dat als de school in gebruik wordt genomen een fietspad een eerste vereiste is. Wethouder Joon sprak over “een toetsing laten doen over het fietspad”. “De planning komt er aan. De discussie gaat over de zomervakantie getrokken worden. Er is nu al een pad mogelijk. Daarom deze route. Alles eromheen moet goed geregeld zijn. Binnen de wettelijke kaders kunnen we nu al een “Verklaring van geen bedenking” afgeven. We zullen ook de ouders moeten betrekken in een stukje opvoeding, als ze toch de auto pakken”.
Uiteindelijk kon de meerderheid van de raad zich toch vinden in de aanleg van een fietspad voor de tijd dat het nodig is. Dat er nog een totaalplan verkeersafwikkeling moet komen was ook duidelijk. Een brug over de Raam in het Stoofpark, waar inspreekster Leny van Lieshout het over had, “daar wordt al zo lang om gevraagd”, zou zeker veel problemen oplossen. Wellicht komt het er toch eindelijk van. Wethouder Jeroen Joon: “We zijn op weg naar de bestemmingswijzigingen en het definitieve proces”. Terloops noemde hij de nieuwe brug over de Raam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: