Wethouder Eric Daandels (CDA) overleeft ternauwernood een motie van wantrouwen kopt de Gelderlander.

HERMAN WISSINK

Wethouder Eric Daandels (CDA) heeft gisteravond ternauwernood een motie van wantrouwen overleefd. De oppositiepartijen VPGrave, Keerpunt 2010 en lijst Eva Eigenhuijsen hadden felle kritiek op Daandels over zijn optreden tijdens de uitvoering van het project Snippergroen. De door de drie fracties ingediende motie van wantrouwen werd niet door de coalitiepartijen LPG, CDA, VVD en Trots gesteund. Daarmee was de stemverhouding 8 tegen en 7 voor.

Bij het project konden inwoners van Grave stukken grond die ze al of niet bewust illegaal in gebruik hebben, kopen van de gemeente. Of ze moesten verjaring kunnen aantonen. Andere opties waren huren of ontruimen van het betreffende strookje grond. Communicatie met de inwoners liet zwaar te wensen over. Dat blijkt ook uit het rapport van de rekenkamer over het project snippergroen.

De oppositiepartijen waren het vertrouwen in wethouder Daandels voor dit project volledig kwijt. Daandels werd verweten dat hij gisteravond tijdens de raadsvergadering geen antwoord wilde geven op vragen van de oppositie. Daarbij werd hem een gebrek aan reflecterend vermogen verweten.
Volgens Jacques van Geest, fractievoorzitter van VPGrave, moet de handelwijze van Daandels consequenties hebben. ,,Hij is volledig verantwoordelijk voor de loop van het project en hij heeft verzuimd om bestuurlijke leiding te geven.”
Volgens Astrid Floor van collegepartij LPG is het niet terecht dat alleen de wethouder verantwoordelijk wordt gehouden voor het falen van het project Snippergroen. ,,We hebben allemaal gefaald. Ook als gemeenteraad. Dat trek ik mezelf aan.”
Wethouder Daandels betreurde gisteravond het feit dat de motie van wantrouwen tegen hem werd ingediend. ,,Ik herken me hier niet in. Er worden me zelfs verwijten gemaakt die niet in het rekenkamerrapport staan.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: