Quote van de dag 9.: Beschamend.

Eerste reactie van het Adviespunt Snippergroen op het Evaluatierapport Snippergroenproject Grave.

Beschamend

De Rekenkamercommissie velt een scherp oordeel over de wijze waarop het gemeentebestuur van Grave het zogenaamde snippergroenproject heeft uitgevoerd. De commissie heeft er geen goed woord voor *1).
Er was geen plan, de inventarisatie klopte niet, de uitvoering was chaotisch, de communicatie deugde niet, er was geen regie *2). 
Er waren voortdurend signalen dat er van alles mis was, er ontstond regelmatig commotie, er waren interpellatiedebatten maar het Graafse gemeentebestuur bleef volhouden dat het project “naar tevredenheid” verliep. 
Die halsstarrige houding had steeds de instemming van een krappe raadsmeerderheid van de LPG (Lokale Partij Grave), CDA, VVD en Trots. 
Wat de burgers ervoeren, wat zij er van vonden, de Graafseraadscoalitie had er geen boodschap aan. Het rapport van de Rekenkamer rekent nu af met deze lamlendige houding van de ‘Graafse regeringsfracties’. Zij stelt dat door deze houding de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak niet naar behoren heeft kunnen vervullen. 
Na zo’n  rapport mag je van een gemeentebestuur -de burgemeester voorop- verwachten dat het zich de draai om de oren aantrekt. Niets daarvan. Het college heeft laten weten dat het niet inhoudelijk op het rapport wil ingaan. 
Wel schrijft de burgemeester een geïrriteerde brief aan de Rekenkamer waarin hij deze onzorgvuldigheid verwijt. Je moet maar lef hebben als na onafhankelijk onderzoek vastgesteld is dat je als gemeentebestuur jegens de raad en burgers alles behalve zorgvuldig hebt gehandeld. 
De verantwoordelijk wethouder laat in het rapport van de Rekenkamere nog optekenen dat het Adviespunt Snippergroen eigen belangen nastreefde. 
Dit soort reacties kwam vroeger veel voor in primitieve politieke culturen: er wordt je een spiegel voorgehouden en je slaat gewoon de spiegel stuk of beter nog, je schakelt de boodschappers van het slechte nieuws uit door ze in diskrediet te brengen. Probleem opgelost. Beschamend.
Nu heeft Grave een burgemeester die (vooral rond de kersttijd) her en der met grote woorden moraliseert over respect en vertrouwen.  
Respect tonen voor de Rekenkamer hoort daar kennelijk niet bij, evenmin het respecteren van burgers. 
Ook rept de voorzitter van het Graafse bestuur graag over het tanende vertrouwen in de politiek. Nog deze week schrijft hij in de Graafse Courant (waarin hij nog een andere sneer uitdeelt in de richting van de Rekenkamer) dat de partijen in de Tweede Kamer tijdens het Van der Steur debat  zich onvoldoende realiseerden dat hun optreden schadelijk was voor het vertrouwen in de politiek. 
Het Graafs orakel neemt anderen de maat  terwijl  het het vertrouwen van burgers in het eigen gemeentebestuur nagenoeg om zeep heeft geholpen. Ook dat is beschamend.
Wordt vervolgd.
Hans Satter, Wil Baaijens; Adviespunt Snippergroen Grave
*1) Het rapport (Evaluatie project snippergroen gemeente Grave) staat integraal op de site van de gemeente Grave. 
Ga naar:
 gemeente grave>bestuur>gemeenteraad>ingekomen post
*2) Nu, vier jaar na de start, is het project nog steeds niet afgerond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: