Arena: Historisch Grave staat in de steigers.

‘Samen geloven in een visie’

Raad van Inspiratie Grave presenteert plannen

GRAVE – In een goed gevulde theaterzaal van Catharinahof trad de vorig jaar ingestelde Raad van Inspiratie voor het eerst naar buiten. Wethouder Jeroen Joon gaf een overzicht van wat er na de enthousiaste openingsvergadering op 9 november 2015 allemaal was gebeurd: “Van de dertig aangemelde aspirant-leden voor de RvI zijn er, na vele gesprekken vijftien overgebleven. Er is een zeer gevarieerde groep samengesteld, die heel hard aan de slag is gegaan. De vraag was: Waar moeten we heen met Historisch Grave? We zijn op zoek gegaan naar ons DNA. Het eerste zichtbare resultaat was de Kerstverlichting in de stad”.


Babs Jasper (links) en Marijke van der Venne.
Twee leden van de RvI gaven een presentatie. Marijke van der Venne en Babs Jasper deden dat professioneel, duidelijk en met groot enthousiasme. Aan de hand van trefwoorden wandelden ze door hun plannen en doelstellingen heen.
Ze hadden het over “Verbinden”: “Buitenkant met binnenkant. Het centrum met de wijken. Boven en onder de grond. Monumenten en schatten die nog gevonden moeten worden. Kunst-, water- en wandelroutes. En ook de vele oude verhalen die nog leven in Grave, doorgeven aan de jeugd”, vertelde Marijke. Ze hadden ook een prachtige spreuk, vol alliteraties: “Meer moois, meer moed, meer mensen, meer money”. 
Babs vertelde over “Dromen”: “We willen een gezonde combinatie van lef, moed, realiteitszin en bescheidenheid. Het moet kriebelen. Stoutmoedig en spannend”. Ook de vraag hoe ze/we dat gaan doen werd beantwoord. Marijke: “Koesteren door te behouden. Versterken door te ontwikkelen. Delen door te verdelen. Dit alles door diverse projecten. Het karakter van de stad zichtbaar maken aan de poort, want nu zie je niets bijzonders als je langs Grave rijdt”. Babs bracht de Graafse helden ter sprake. Jan Hondong, Jan Wier en le Sage ten Broek. Voorbeelden voor verhalen en gebeurtenissen.
Karin Komdeur

De door de gemeente aangestelde projectmanager, Karin Komdeur, had zich de eerste maanden geconcentreerd op haar nieuwe werkplaats. Een netwerk gecreëerd. Ze kwam met een aantal concrete voorbeelden: “Voor het jaar 2017 staat in de planning: * Opzetten nieuwe organisatie Promotie Grave; * Uitwerken gangenproject; * Nieuwe website Historisch Grave; * Bekaf zichtbaar en beleefbaar; * Onderzoek mogelijkheden nieuwe haven; * Historie panden in de stad zichtbaar maken; * Verhalen ophalen en uitwerken; * Attracties voor kinderen; * Inrichten rotondes entree Grave; * Loswal; * En nog veel meer plannen van u”.

Want ook de inwoners van Grave wordt gevraagd mee te doen. Met plannen en ideeën. Er wordt gevraagd om zaken samen aan te pakken. Veel mensen werken aan hetzelfde. Om de toeristen al wat nieuwsgierig te maken komen er nieuwe informatiefolders. De mensen moeten bij binnenkomst aangewakkerd worden om Grave te beleven. 
Karin Komdeur had ook wat quick wins: “Bewegwijzering en uniformiteit borden. Verkeersafwikkeling en parkeren. Schoonhouden en –maken stad. Meubilair. Een wandelroute die al klaar ligt. Trap op de Kat. Inwoners betrekken. De Lovendaalsingel. Voor de promotie van Grave het Platform en de voormalige VVV samenvoegen. Kortom, zaken die gerealiseerd kunnen worden”. Uiteraard kwam ook het begrip “financiën” om de toeristische hoek kijken. De gemeente zal wat sneller in de buidel moeten tasten als er een goed plan ligt. Al moeten we wel rekening houden met de wet- en regelgeving. Het centrummanagement, de horeca en de ondernemers werden opgeroepen meer samen te werken en volop mee te doen.
Reacties

Tijd voor de mensen in de zaal om te reageren, onder het motto dat voor alle inwoners van de gemeente geldt: “Doet u ook mee?” En de suggesties kwamen er. 
Iemand stelde voor om de plek waar nog steeds de resten van het afgebrande Palazzo liggen, af te dekken met een groot doek met daarop een schilderij van hoe het geweest is. Iemand anders zette de Maas in het zonnetje. Uiteraard kwam de stuw nog ter sprake, gratis reclame door het hele land, maar de spreker wilde de rivier meer benutten. “Hij is er. We moeten gebruik maken van de mogelijkheden. De route, de stad, de verbinding”. 
Een andere spreker vestigde de aandacht op de verbinding van Grave met het Huis van Oranje. De subsidies kwamen ter sprake. Net zoals een ander motto: “Samen geloven in een visie”. Op de opmerking van Babs Jasper “Hier kun je de geschiedenis van de toekomst schrijven”, reageerde een aanwezige: “Voor de ondernemers is de toekomst morgen”.
Er wordt moed gevraagd. Nekuitstekers van alle publiekstrekkers als de diverse festivals, de intocht van de Sint, nieuwe ondernemers. Moedigen als voorbeeld.
Marijke van der Venne en Babs Jasper hadden het over de Graafse gemene deler: moed. Met hun presentatie gaven ze daar alvast een voorbeeld van.
P.S. Noot van de webmaster: Marijke van der Venne is de partner van ons Keerpunt 2010 raadslid Hennie Bongers. Ze hebben thuis waarschijnlijk nog lang nagepraat over deze succesvolle bijeenkomst. Beiden zijn prima “nekuitstekers” om met Freddy te spreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: