Quote van de dag 6 : Oud-Gravenaar onderzoekster dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven over Misbruik in de sport.

Dr. Nicolette Schipper van Veldhoven
                                 tijdens haar electorale rede
ZWOLLE – Nederland heeft er een nieuwe lector bij: dr. Nicolette Schipper-Van Veldhoven. Het cge van bestuur vWindesheim installeerde Schipper-Van Veldhoven vanmiddag alIn haar lectorale rede ging dr. Nicolette Schipper-Van Veldhoven vooral in op de kansen die sport biedt. Want ook al kent de medaille twee kanten – winst of verlies – Schipper-Van Veldhoven wil het vooral hebben over de winst die met sport te behalen valt. Het wetenschappelijk bewijs dat sport ook daadwerkelijk positieve effecten heeft, stapelt zich immers op. 

Kracht van sport 
Sport inzetten als middel. Makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker is dat er voor trainers/coaches, docenten, bestuurders en ook ouders een belangrijke rol is weggelegd. Zij moeten bewust en bekwaam handelen vanuit opvoedkundig perspectief, zo betoogt Schipper-Van Veldhoven. Het gaat erom een veilig en pedagogisch verantwoorde omgeving neer te zetten. Plezierig ook. Want alleen dan komt de kracht van sport naar voren. Niet alleen een mooi theoretisch verhaal, maar ook ervaring. Als voormalig LO-docent weet Schipper-van Veldhoven namelijk precies waar ze het over heeft. 

Gouden kans 
Meer aandacht voor sportpedagogiek, een positief en veilig sportklimaat en onderzoek hiernaar. Dat wil Schipper-van Veldhoven bereiken. Want, zo vertelde zij, een sportveld is meer dan alleen stukje gras waarop gesport wordt. Je leert er op gelijke voet en spelenderwijs met elkaar te ‘vechten en stoeien’ in een veilige omgeving. Wil je sport inzetten als middel, denk aan persoonlijke- en sociale ontwikkeling, dan is een pedagogisch perspectief volgens de nieuwe lector onmisbaar. 

Lectoraat Sportpedagogiek 
Het lectoraat Sportpedagogiek richt zich op onderzoek, onderwijs en activiteiten die bijdragen aan een veilige sportomgeving. Het is een samenwerking tussen Windesheim, NOC*NSF, de vijf andere academies voor lichamelijke opvoeding (De Haagse Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), CIOS Nederland, Landstede MBO en de gemeenten Arnhem, Rotterdam en Zwolle.

Dat constateert onderzoekster Nicolette Schipper- van Veldhoven, wier bevindingen worden bevestigd door sportkoepel NOC*NSF. Schipper-van Veldhoven is lector Sportpedagogiek aan de Hogeschool Windesheim. Haar onderzoeksgroep bestudeert de gevolgen van seksuele intimidatie in de sport. „Bestuurders zijn bang dat hun club in een slecht daglicht komt te staan”, zegt Schipper-van Veldhoven. ‘Waar rook is, is vuur’, zeggen zij tegen haar, als zij hun vraagt of zij grensoverschrijdend gedrag rapporteren. „Problemen lossen zij bij voorkeur intern op. Dat sterkt mij in het vermoeden dat de gerapporteerde zaken het topje van de ijsberg vormen.”
Uit een rondgang van NRC langs enkele tientallen verenigingen die de afgelopen vijf jaar te maken kregen met seksueel overschrijdend gedrag van een (ex-) medewerker, blijkt dat er soms nog jaren wordt geworsteld met een ontuchtzaak.
Sportkoepel NOC*NSF, dat jaarlijks zo’n tweehonderd meldingen krijgt gerelateerd aan seksuele intimidatie, herkent die reflex.

OPROEP: DEEL UW EIGEN ERVARINGEN

NRC beschouwt dit als een belangrijk actueel thema. Het maatschappelijk belang is gediend bij een zo veilig mogelijk sportklimaat, waarin lessen worden getrokken uit het verleden. NRC wil daarom graag met u samenwerken. Waarom? Omdat uw ervaringen de problematiek inzichtelijk kunnen maken. Wordt er naar slachtoffers geluisterd? Worden daders ook behandeld als daders? Reageren sportverenigingen adequaat?
We begrijpen dat privacy belangrijk is en zullen daarom niets publiceren zonder uw toestemming. Heeft u ervaringen die u wilt delen, dan kunt u, eventueel anoniem, uw verhaal kwijt via misbruik@nrc.nl. U kunt zelf kiezen of u wilt dat een redacteur contact met u opneemt.

„Vaak denken bestuurders de zaak zelf op te kunnen lossen’’, aldus NOC*NSF. Zeker als het om grensgevallen gaat. Een coach die net iets te vaak de kleedkamer binnenstapt terwijl pupillen zich omkleden. Een masseur die ‘per ongeluk’ het verkeerde lichaamsdeel aanraakt. Op de vraag hoe die gesprekken verlopen, zegt de sportkoepel: „De bestuurder vraagt de medewerker ‘het nooit meer te doen’. De medewerker belooft plechtig: ja.”
Veel bestuurders zijn zich bewuster geworden van de risico’s en namen maatregelen. Ze stelden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht of schakelden een vertrouwenspersoon in. Bij één club mogen coaches zich niet meer met een jeugdlid in een afgesloten bevinden.
Sommige bestuurders reageren geprikkeld op de vraag welke maatregelen werden genomen om nieuwe ontuchtzaken te voorkomen. De voorzitter van een handbalclub waarvan een ex-coach in de fout ging bij een andere club: ,,Waarom brengt u ons in verband met deze zaak? Wij zijn geen partij. Ik voel mij hier ongemakkelijk bij.”


 Mail de redactie

DOSSIER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: