Actiepunt Keerpunt 2010 wordt gerealiseerd.

Project Politiek Bewust & Politiek Actief 2017 – cursus toegekend.

Eerder bent u in het griffiebericht geïnformeerd over de aanvraag die gedaan is namens de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. 
Deze week is het bericht gekomen dat de cursus wordt toegekend en naar verwachting in maart van start zal gaan.
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.
Verder is de cursus ook geschikt voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. De cursus wordt gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder de voorwaarde dat gemeenten samenwerken bij de organisatie van deze cursus.
Van de gemeenten wordt verwacht dat ze ruimtes beschikbaar stellen en enkele sprekers leveren, al het overige wordt verzorgd.
Webmaster: enige weken geleden zijn 4 Keerpunt 2010 leden naar een bijeenkomst in Oss geweest van Prodemos. Op die avond werd dit bovenstaande aanbod gedaan. Via Nel Schuts is er in Grave aandacht voor gevraagd. Hopelijk gaan veel inwoners uit Escharen, Gassel, Grave en Velp zich aanmelden voor die 6 bijeenkomsten. Daardoor komt er ook nieuw vers bloed in de Graafse Politiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: