Nel Schuts was aanwezig bij de bijeenkomst in het voormalige klooster van de Zusters Redemptoristinnen en doet verslag.

Jacques, 

De raad wordt al dan niet daarnaar gevraagd regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken rond de huisvesting van statushouders. Speciaal wanneer er weer een brief van provincie is waarin vermeld hoe Grave ervoor staat. 
Gisteravond was ik ook bij de bijeenkomst in het voormalige klooster van de zusters Redemptoristinnen. Van buurtbewoners had ik in het weekend hierover vernomen.
Roelofs en Haase projectontwikkeling – aannemingsbedrijf in Rijssen had omwonenden per brief uitgenodigd; er waren ruim 125 mensen gekomen. 
De bijeenkomst was bedoeld als een z.g. inloop-avond. Er lagen foto’s van lopende en eerdere projecten en er stonden te hoge en daardoor niet leesbare panelen van plattegronden van het interieur van het klooster. Op een gegeven moment gingen de meeste mensen in de banken zitten. 
De heer Nico Haase deelde mee, dat het niet de bedoeling was om een plenair een presentatie te geven, maar dat mensen konden kijken en individueel vragen konden stellen. Er was ook geen microfoon beschikbaar! 
Op aandringen van enkele bezoekers heeft de heer Haase toch plenair verteld, dat het voor de korte termijn de bedoeling is in het klooster vanaf begin februari 2017 maximaal 30 statushouders tijdelijk te huisvesten. 
Daarnaast is er ook huisvestingsruimte voor wat hij noemde spoedzoekers: mensen die door omstandigheden (scheiding, studenten, verkoop van de woning) tijdelijk onderdak zoeken. 
Sociom gaat deze mensen begeleiden in en met alle voorkomende problemen en vragen. De toekomstige tijdelijke bewoners krijgen een huurcontract. De huurprijzen variëren en zijn afhankelijk van de grootte van het gehuurde. 
Vanuit de aanwezigen kwamen veel vragen en op-en aanmerkingen. De teneur was dat er grote ontevredenheid was over de communicatie, het moment van bekendmaken, over de rol van de gemeente etc. 
Wethouder Anja Henisch trachtte om mensen naar tevredenheid te informeren, evenals de voorlichter van de gemeente.
Een plotselinge oproep van een van de aanwezigen om erover te stemmen werd door de aanwezigen niet gehonoreerd. 
Aanvullende informatie:
Het project Kasteelklooster Bronckhorst staat op de website www.roelofs-en-haase.nl en op onderstaande website.
Kasteelklooster Bronckhorst

Project: Kasteelklooster Bronckhorst
Plaats: Velp (NB)
Omschrijving: Herontwikkeling klooster
Kasteelklooster Bronckhorst, de naam zegt het al; een kasteel, maar ook een klooster. De geschiedenis gaat terug naar het jaar 1456 toen Gijsbert van Bronck-horst op het kasteel Bronckhorst in Velp (gemeente Grave) woonde. In 1860 werd de eerste steen voor het Alfonsus-klooster van de Redemptoristinnen gelegd.
Roelofs & Haase is eigenaar van dit prachtige monument. Op dit moment verhuurt zij het pand. Huurders zijn enthousiast over de locatie en het wonen in dit monumentale klooster. Alle kamers – 30 stuks – zijn bezet.
Samen met de gemeente en de provincie is Roelofs & Haase bezig met onderzoek naar een herbestemming die past bij het pand. De herontwikkeling wordt in samenhang met het Vincentiuskerkje en het Emmausklooster aangepakt; een uniek ensemble in Velp! Indien u interesse heeft kunt u contact met ons opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: