Maasdriehoek: ingezonden brief!

‘Grave kan nog wel een hotel gebruiken’ (ingezonden brief.

‘Grave kan nog wel een hotel gebruiken’, luidde de kop boven een artikel in een regionaal dagblad van 22 december 2015. Wethouder Joon draagt nu bijna drie jaar verantwoordelijkheid voor de portefeuille Recreatie en Toerisme maar moest van Gravenaren vernemen dat onze stad nog wel een hotel kan gebruiken. De Gravenaren namen deel aan een inwonerspanel en kwamen tot de conclusie dat er te weinig gelegenheden zijn voor toeristen om hier te overnachten. Hoe bij de tijd kun je zijn als bestuurder?Als de wethouder zich meer in de historie van Grave verdiept had, had hij geweten dat de Maaskade al sinds 2007 serieus in de politieke belangstelling stond. De Maaskade zou een wandelpromenade worden. In de begroting van 2008 werd, naar wij menen, een bedrag van 80.000 euro opgenomen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van aanpassing van de Maaskade. Er werd zelfs voorzichtig gesproken over een ‘Maasboulevard’ van allure, die zou beginnen bij Maaszicht (dat nu staat te verkommeren) en zou doorlopen tot de ingang van de Nieuwe Haven. Van de Oude naar de Nieuwe Haven dus. De renovatie van de Loswal, de Maaspoort en de stadswal met het rondeel laten zien dat er best wat mogelijk is, willen we Historisch Grave een completer aanzicht te geven. Er is echter één kolossale sta-in-de-weg: de Scheepswerf. Een bedrijf dat goed draaide en prachtige schepen afleverde maar dat een ramp is voor de aantrekkelijkheid van de stad en het woongenot van de omwonenden.
Door het faillissement van de werf ontstond de mogelijkheid om ook dit gedeelte van het Graafs waterfront bij het idee ‘Historisch Grave’ te betrekken. Een inventief en krachtdadig stadsbestuur zou in het faillissement ongetwijfeld kansen hebben gevonden om de tegenslag te doen verkeren in een succes. Een krachtige impuls lag voor het grijpen om een aantal ambities waar te maken ter ontwikkeling van toerisme en recreatie in onze vestingstad. Het rampzalige faillissement had een versterking kunnen worden van het economisch beleid dat onze wethouder zo graag etaleert…
Het zou weleens een grote tekortkoming van ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie kunnen zijn dat Grave haar ligging aan de Maas onvoldoende benut en er niet in slaagt om een aantrekkelijk waterfront te creëren. Met een boeiende wandelpromenade bijvoorbeeld die door zou lopen tot aan de ingang van de haven. Bedenk daarbij een nog aantrekkelijkere Loswal met een aanlegsteiger voor cruiseschepen, klassieke schepen en pleziervaarders. Samen met hetgeen op de Maaskade al is bereikt, zou de boulevard een natuurlijk geheel vormen met wat er rest van onze oude vesting aan de Maaszijde. De oude Haven, de kademuur, de Maaspoort, bastion Bekaf….
De boulevard kan een nog mooiere, gastvrije, entree worden tot onze historische binnenstad met haar koopcentrum, de ‘rode loper’ voor onze bezoekers. Een prachtig uitzicht op de rivier, de uiterwaarden achter kroonwerk Coehoorn (hopelijk in wording) en in de verte de Thompsonbrug als de symbolische regenboog tussen Brabant en Gelderland. Op de kop van de promenade waar nu de Scheepswerf alleen maar droefenis staat uit te stralen, zou bijvoorbeeld ruimte geschapen kunnen worden voor een hotel, een grand café, een museumpje, gecombineerd met een bezoekerscentrum ter herinnering aan de historische band tussen werf en stadje.
Het zou allemaal kunnen… Helaas kan Grave echter niet bogen op een daadkrachtig bestuur, laat staan een bestuur met visie en ambitie, maar moeten we het doen met een college en een raad die zich laten leiden door rancune en ressentiment. Ook Grave’s toeristische ambities met haar ‘Maasboulevard’ lijken daarin gesmoord te zijn. Daarom zal het waterfront waarschijnlijk nog lang blijven zoals het is, een rafelrand met een enorme puist, waar het met allure afgerond had kunnen worden. De bestuurlijke treurnis zou vervolgens nog eens extra geaccentueerd worden als er ook nog een ‘GBB-tower’ verrijst op het havenhoofd aan de andere zijde. Een GBB-tower van zeven verdiepingen (zo’n 21 meter) hoog kan alleen maar een ondenkbare horizonvervuiling opleveren voor mensen die willen genieten van het weidse vergezicht. Een monument voor rancuneus wanbestuur dat compleet de grip kwijt is op de ontwikkeling van onze vestingstad. Een verhaal van gemiste kansen. Jammer!
Wil Baaijens en Ben Bongaards

Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: