Een geheugenopfrisser: De Daandelsdossiers van 2010 tot 2016.

Het verslag van de raadsvergadering staat verderop. Al drie schorsingen gehad. Stemming over motie om juridische strijd te voorkomen haalde het niet. 8 tegen en 7 voor!
VPGrave gaf, volgens de Gelderlander na afloop de wethouder een gele kaart!


Dit artikel is geplaatst tijdens een van de vele schorsingen toen Hennie Bongers zich, terecht, afvroeg of hij op een andere planeet vertoeft!!


Hij heeft nogal eens iets te leggen!

Voorgeschiedenis: 

Hoe Daandels in Grave kwam.

In 2008 vertrok PvdA wethouder Jacques van Geest, tijdens een van vele Wisseveldaffaires, omdat hij de raad zgn. slecht geinformeerd had! Hij werd de zondebok van het falend Wisseveldbeleid waarop zijn afgetreden voorganger PvdA wethouder Gerard Peters al eerder tussentijds was vertrokken toen een kille Rita  Verdonk het asielbeleid op scherp zette. 

Ondanks de collegiale verantwoordelijkheid binnen het college bleven de wethouders Hans Bos (VVD) en Harry Opsteegh (CDA) op het pluche zitten. Burgemeester Delissen (VVD) en secretaris Hubers (CDA) bleven ook in functie. Omdat de PvdA opstapte uit het college werd de LPG aangezocht als gedoogpartij. Na diverse toezeggingen om enkele speerpunten van de LPG te realiseren trad de LPG onder leiding van Piet Vollenberg en Anja Henisch toe tot de coalitie zonder een wethouder te claimen. Het ‘not in my backyard besluit’  om het AZC niet op het Wisseveld te bouwen stamt uit die tijd.

In 2010 kwam  Eric Daandels als wethouder van buiten naar Grave als kandidaat van het CDA naar Grave. Bij het samenstellen van het college sloot de LPG, onder leiding van Anja Henisch, Harry Opsteegh uit als CDA kandidaat. Daarop sloot het CDA, onder leiding van Matt Cruijssen/Ben Peters,  Hans Bos uit als VVD kandidaat. De VVD kwam daarop ook met een wethouder van buiten namelijk Gerard Adams. De gedoogpartij LPG leverde toen zelf nog steeds geen wethouder maar kreeg de uitvoering van enkele speerpunten als toezegging.

In 2014, tijdens de laatste verkiezingen verloor de VVD twee zetels en het CDA een zetel. Daandels mocht blijven. De VVD zette de wethouder uit Valkenswaard aan de kant omdat hij o.a. meegewerkt had aan de komst van een nieuw AZC. Door de winst van een zetel van de LPG kon die partij ook een wethouder claimen en ging een droom van Anja Henisch in vervulling.
Anja Henisch ontlastte Eric Daandels o.a. van het dossier wijk en dorpsraden. De nieuwe VVD wethouder Joon van buiten nam het Weekmarkt-dossier over.

Actueel.

Het Wissevelddebat is recentelijk gevoerd en dat bracht wéér geen duidelijkheid en verzandde in een mistig debat over appels en peren. A.s. dinsdag wordt het groenstroken beleid geëvalueerd. Op verzoek van Keerpunt 2010 wordt er een interpellatiedebat gehouden. Er zullen wel weer wollige nietszeggende antwoorden vanachter de college-microfoon komen. Hopelijk pakt “womenpower” nu door! Onze vrouwelijke raadsleden Suzanne de Zoeten, Astrid Floor, Eva Eigenhuijsen en Nel Schuts kennen alle drie hun dossiers prima en hebben een sterke inbreng in debatten.
Gezamenlijk kunnen ze het de mannelijke collega-raadsleden, burgemeester en wethouders dwingen tot zelfreflectie. Ze kunnen zichzelf een spiegel voorhouden om zo stil te staan bij hoe ze hun raads -,college-, en burgemeesterswerk uitvoeren!

De meest bekende Daandelsdossiers:

1. Scheepswerfdrama.  
Gemeente verantwoordelijk voor verdwijnen van dit prachtige 

  bedrijf uit Grave. Verdere ontwikkeling op deze locatie aan de
  Maas  zit mede in de portefeuille van de burgemeester. Gelukkig is
  de werf weer een drukke werkplek voor twee bedrijven.

2. Wijk- en dorpsraden. 

Het Convenant is niet alle ondertekend door alle Wijk- en Dorpsraden.

  Eric Daandels is van dit dossier gehaald.
3. Prinses Margriet. 
Deze toeristische attractie van formaat is uit Historisch Grave

  verdwenen. Misschien kan wethouder Joon deze historische boot 
  weer terughalen naar Grave?

4.Theetuin Theo Gerrits. 
Theo haalt nog steeds, ondanks gemeentelijke tegenwerking, veel
   toeristen naar zijn kleinschalige  attractie . Misschien moet
   wethouder Joon hier ook eens op de thee gaan!

5. Weekmarkt Grave. 
Marktrechten door coalitie weer verhoogd. Oppositie diende een

   motie in om dit ongedaan te maken. Eric Daandels is ook
   van dit dossier gehaald.

6. Bestemmingsplannen buitengebied. 
Veel bezwaren en processen tot aan de Raad van State toe.

7. Bestemmingsplan Wisseveld.
De deur voor meer en andere detailhandelwinkels staat nog
    steeds open. Nadat de gebiedsvisie van GBB, eind dit jaar,
    bekend is weten we meer. Graveon, Centrummanagement en
    Wijkraad Binnenstad trekken gezamenlijk op om dat te 
    voorkomen.
8. Bestemmingsplan Oranje Bastion. 
Ook hier weer veel bezwarenmakers  waarnaar niet geluisterd
    wordt.

9. Parkeerbeleid. 
Ook dit dossier zit vol hindernissen, toezeggingen, bezwaren en

    bijgestelde plannen. Het jarenlang gebruikte parkeerterrein op
    het Oranje Bastion vervalt binnenkort. En doodleuk wordt er dan
    gezegd: “Het terrein had geen  officiële status als parkeerterrein.

10. Wisseveld.
Eric Daandels zit het langste op dit dossier. al vanaf 2010 is hij

     de hoofdonderhandelaar van het collegiaal college.
     Oud-VVD burgemeester  Wilma Delissen promoveerde naar
    een Limburgse gemeente vlak voordat haar nieuwe ambtstermijn
    in zou gaan. Het werd ook haar te heet onder de voeten. In haar
    kielzog werd ook CDA-er Geer Hubers verzocht naar een
    andere werkkring uit te kijken. 

11. Project Groenstroken. 
Mede dankzij het Adviespunt Groenstroken is aan het licht

    gekomen wat hier allemaal is misgegaan. Dinsdag a.s. wordt er,
    op initiatief van Keerpunt 2010, een interpellatiedebat gevoerd
    over wat er mis en wat ging er goed ging!
12. Burgerinitiatief Binnenhof.

Intussen is iedere burger de lust tot het indienen van een
  burgerinitiatief/participatie wel vergaan. Rond de kastanjebomen op het   
Binnenhof is een hoop mist opgeworpen tijdens de gebruikelijke lange
toespraken van wethouder Daandels. Burgers werden aan het lijntje
gehouden om te voorkomen dat ze tot verdere actie zouden overgaan.
Uiteindelijk zijn (zonder uitspraak van de raad op dit initiatief) op een dag 
gewoon de bomen omgehakt. Het initiatief is nooit door de raad goed- of
afgekeurd.

13. Burgerinitiatief “Ondergrondse Opslag Afval”.
Nog steeds ligt het burgerinitiatief ‘Ondergrondse opslag afval’ ergens  
onder in de bureaulade van de wethouder, De wethouder bood een
financieel bizar en niet deugend raadsvoorstel aan de raad aan. Een
uitgenodigde expert (nota bene producent van ondergrondse containers) –
die aan tafel mocht aanschuiven- maakte gehakt van de cijfers en de
onterecht idioot hoge kosten die Daandels presenteerde. Te hoge kosten 
opvoeren om gewoon het initiatief te torpederen? Dat laatste is nog niet 
helemaal gelukt maar of de wethouder het dossier nog kan vinden ergens 
in zijn kantoor? Of de raad er ooit nog eens naar vraagt? De indiener heeft
nooit meer bericht gehad, is nooit meer uitgenodigd. Het zou tijdens de
Kadernota opnieuw aan de orde komen, dat is met behulp van de coalitie
nooit gebeurd. De indiener heeft ook nooit meer iets gehoord.
14 Carillon en de Toren. 
Ook hier zaaide de wethouder onzekerheid en tweespalt. Eerst een
‘werkgroep’ in het leven roepen onder begeleiding van ‘alweer’ een extern 
bureau met alle kosten van dien. Ondanks dat daar een verstandig en 
specifiek advies kwam conform de mening vanuit die werkgroep, kwam er
eerst lange tijd helemaal geen reactie van de wethouder en vervolgens
verscheen het bericht in lokale kranten dat de toren misschien maar “alsnog
gesloopt” moest worden. En dat, terwijl tijdens de bouw van Hart van Grave
alle moeite is gedaan om die kolos van de Bossche School te bewaren. 
Daarna verscheen weer een ander bericht in kranten (niet naar de 
werkgroep); Een carillon moest maar naar de Elisabethkerk. Daandels hield
meneer pastoor aan het lijntje, en de werkgroep en het externe bureau 
Reusen hebben nooit, nooit meer iets van Daandels gehoord. Intussen nam
onze stadsbeiaardier teleurgesteld zijn ontslag. Het lijkt alsof het motto van
E. Daandels is; “verdeel en heers”.Maar dat begint nu in de gaten te lopen. 
En zoals raadslid De Zoeten al aangaf; Daandels creëert mist! 

En dan gaan wij, burgers met z’n allen de mist in en ligt de waarheid op het
kerkhof. Deze wethouder zorgt er wel altijd voor dat hij –middels zijn
ellenlange ongrijpbare betogen- zelf buiten schot blijft en doet het keer op 
keer voorkomen alsof zijn ambtenaren en/of externe bureaus met 
deugdelijke adviezen zijn gekomen. Zou dat echt zo zijn, dan hebben de
ambtenaren de macht. Is het niet zo dan riekte het naar misleiding door de 
wethouder. De mistlampen staan inmiddels standaard aan in Grave.

15. Bomenteelt.
Ook van dit dossier is binnenkort de ontknoping. De telers staan lijnrecht 
tegenover de opvattingen van de wethouder. 

Eén gedachte over “Een geheugenopfrisser: De Daandelsdossiers van 2010 tot 2016.

  • 6 november 2016 om 19:53
    Permalink

    Dag Jacques,
    Er spreekt nogal wat frustratie uit je tekst. Je merkt ook dat je niet meer “boven op het Graafse nieuws” zit. Een aantal beweringen zijn niet correct en heb je ook niet gecheckt. Het is ook lastig om met je “knippen en plakken” methode te herleiden wie bepaalde mededelingen heeft gedaan, of dat het een interpretatie van je zelf is. Al met al komt dat de kwaliteit van je stukje niet ten goede. Dat is jammer. Vooral omdat het een persoonlijke aanval op wethouder Daandels betreft met als doel hem te beschadigen. Je zou jezelf een dienst bewijzen door de feiten te controleren voordat je ze publiceert.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: