De Gelderlander: Uitspraak rechter in de Zaak Gemeente Grave/Graafse Scheepswerf.

Miljoenenclaim tegen Grave afgewezen

GRAVE/DEN BOSCH

Grave is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het faillissement en de geleden schade van de scheepswerf. Dat is het oordeel van de rechtbank in Den Bosch.
De gemeente hoeft daarom ook niet op te draaien voor de schade van de scheepswerf. Volgens de rechtbank Oost-Brabant is Grave voldoende tegemoetgekomen aan de financiële problemen van het bedrijf.
De directeur van de scheepswerf is ervan overtuigd dat Grave de ondergang van de werf heeft veroorzaakt. Dat zou komen doordat Grave geen toestemming gaf voor de bouw van schepen tot een lengte van 135 meter. Die vrijstelling zou nodig zijn geweest om het hoofd boven water te houden. Door het uitblijven van die toestemming liep de werf een order voor twee te bouwen cruiseschepen van 135 meter lang mis, stelt de curator van de werf.
Scheepswerf Grave had sinds 1995 een milieuvergunning van de provincie om schepen met een maximale lengte van 110 meter te bouwen.
De gemeente handhaafde die beperking van 110 meter in het ontwerpbestemmingsplan. Pas op 8 mei 2012 gaf Grave toestemming voor de bouw van langere schepen. Dat was ook de dag waarop het faillissement werd uitgesproken. Te laat dus, vonden eigenaar en later ook curator.
De rechtbank was het daar niet mee eens.
Volgens de rechter heeft de scheepsbouwer pas in een veel te laat stadium aan de gemeente uitgelegd dat voor de bouw van langere schepen géén uitbreiding van de werf nodig was. Die uitleg kwam nadat de gemeente in april een onderbouwing van het verzoek had gevraagd. Op 4 mei kwam het gevraagde rapport binnen en al vier dagen later besloot de Graafse politiek de bouw van langere schepen toe te staan.
Om de werf tegemoet te komen had de gemeente de scheepsbouwer al in april 2012 laten weten de bouw van langere schepen te gedogen. Daartoe zou de werf wel een tijdelijk vergunning moeten aanvragen en meewerken aan een oplossing voor de toekomst. Volgens de curator had het bedrijf geen vertrouwen in die toezegging. Het risico dat de gemeente alsnog handhavend zou optreden, weerhield de werf van het aannemen van de opdracht voor de twee cruiseschepen.
Volgens de uitspraak is Grave de werf voldoende tegemoetgekomen om voortzetting van het bedrijf mogelijk te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: